Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

06.07.2020

Podatki 2020: MF przygotowało nowy wzór PIT-40A/11A

W Ministerstwie Finansów przygotowano projekt nowego rozporządzenia określającego wzór rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe (PIT-40A/11A). Wzór zostanie odpowiednio dostosowany do zmian ustawowych.

W nowym rozporządzeniu określony zostanie wzór służący organom rentowym zarówno do dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego (PIT-40A), jak i do sporządzenia imiennej informacji o wysokości dochodu uzyskanego od organu rentowego w danym roku podatkowym (PIT-11A).

„Konieczna jest modyfikacja ww. wzoru z uwagi na przepisy ustawy z dnia 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1065)” – tłumaczą projektodawcy.

Zmiany ustawowe weszły w życie 1 lipca 2020 r. i mają zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. Modyfikacje sprowadzają się głównie do art. 34 ustawy o PIT, gdzie dodano pkt 6 w ust 7. W efekcie wyłączono obowiązek sporządzenia rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy względem podatników, u których suma zaliczek pobranych w roku podatkowym przewyższa kwotę podatku obliczonego przez organ rentowy za ten rok. Nowy formularz PIT-40A/11A będzie odpowiednio dostosowany do tych zmian ustawowych.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 30 czerwca 2020 r.) Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe.

Rozporządzenie wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Z projektem rozporządzenia można się zapoznać tutaj, a nowy wzór PIT-40A/11A jest dostępny tu.

mp

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz