Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku

Najbliższe szkolenia podatki.biz:

REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

31.01.2020

Podatki 2020: Dłuższe zwolnienie podatkowe dla kredytobiorców frankowych

Resort finansów przedstawił projekt nowego rozporządzenia, które zakłada zaniechanie poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe. Zaniechanie poboru podatku będzie więc w praktyce przedłużone i ma dotyczyć także okresu od 2019 do 2021 r.

Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów, zwolnienie to odpowiedź na negatywny wpływ zmiany kursu walut obcych na rynek kredytów mieszkaniowych w Polsce. Nowe rozporządzenie dotyczyć ma kredytobiorców będących osobami fizycznymi, którzy zaciągnęli kredyty mieszkaniowe we frankach szwajcarskich.

Zwolnienie będzie dotyczyć podatku dochodowego PIT od: – umorzonych wierzytelności przez kredytodawców z tytułu zaciągniętych kredytów na cele mieszkaniowe; – przychodu powstałego na skutek spłaty kredytu poniżej jego wartości nominalnej w związku z zastosowaniem przez banki ujemnych stóp procentowych.

„Konsekwencją wydania przedmiotowego rozporządzenia będzie brak obowiązku przekazywania przez kredytodawców kredytobiorcom oraz właściwym dla kredytobiorców urzędom skarbowym informacji PIT–11 o wysokości osiągniętego za ich pośrednictwem przychodu z innych źródeł” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Jak zapowiada resort finansów, w przypadku podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) przewidziano zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku od dochodów stanowiących równowartość umorzonych wierzytelności z tytułu kredytów – od tej części kapitału, od której następuje zaniechanie poboru podatku dochodowego PIT.

Zaniechanie poboru podatku będzie mieć zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2021 r. Koszty tego zwolnienia mają wynieść w sumie 7,8 mln zł.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 24 stycznia 2020 r.) Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe.

Rozporządzenie wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Z projektem rozporządzenia można się zapoznać tutaj.

mp

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz