Podatki 2019: Ulga mieszkaniowa na korzystniejszych warunkach

Ministerstwo Finansów złagodzi warunki korzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej. W projekcie zmian w ustawach podatkowych przewidziano wydłużenie z 2 do 3 lat okresu, w jakim można korzystać z tej preferencji. Nowe regulacje powinny wejść w życie już z początkiem 2019 r.

„Przepis art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT zwalnia z opodatkowania dochód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości, jeżeli podatnik wydatkuje przychód na własne cele mieszkaniowe, nie później niż w okresie dwóch lat liczonych od końca roku, w którym nastąpiło zbycie. Zmiana polega na wydłużeniu obowiązującego dwuletniego okresu do lat trzech” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów, wydłużenie okresu powinno umożliwić skorzystanie z ulgi większej grupie podatników, którzy środki pochodzące z odpłatnego zbycia nieruchomości i określonych praw majątkowych przeznaczają na własne cele mieszkaniowe.

W projekcie nowelizacji przewidziano również doprecyzowanie, że w terminie ustawowym powinno dojść do nabycia prawa własności albo określonego prawa majątkowego, aby ponoszone wydatki zostały uwzględnione w ramach ulgi mieszkaniowej.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 24 sierpnia 2018 r.) o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r.

Z projektem można się zapoznać tutaj.

mp

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...