Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

25.03.2019

Podatki 2019: Nowy wzór CIT-12

Resort finansów opublikował projekt nowego rozporządzenia ws. wzoru deklaracji o wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłat odsetek i dyskonta zrealizowanych w ramach emisji danej serii obligacji (wzór CIT-12). Nowe rozporządzenie wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Określające wzór deklaracji CIT-12 rozporządzenie jest związane ze zmianami w ustawach podatkowych i wprowadzeniem zwolnienia od podatku odsetek lub dyskonta od obligacji opodatkowanych w sposób określony w art. 18-21 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193 i 2500).

Jednocześnie wprowadzono zwolnienie w tym zakresie podmiotu wypłacającego odsetki (dyskonto) z obowiązków płatnika. Zwolnienie to odnosi się bezpośrednio do dochodów nierezydentów z odsetek i dyskonta od obligacji wyemitowanych przed wejściem w życie ustawy (przed 1 stycznia 2019 r.).

„Określenie wzoru formularza deklaracji o wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłat odsetek i dyskonta zrealizowanych w ramach emisji danej serii obligacji umożliwia prawidłowe obliczenie przez podatnika wysokości podatku z tytułu osiąganych przychodów z tytułu wypłat odsetek i dyskonta z emisji danej serii obligacji opodatkowanych w sposób określony w przepisach art. 18-21 ustawy” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Aktualne przepisy dają podatnikowi, który jest emitentem obligacji, możliwość wyboru klasycznej (dotychczasowej) formy opodatkowania tych dochodów (z podatkiem pobieranym u źródła od obligatariusza) lub też formy opodatkowania, która zakłada przejęcie obowiązku podatkowego w tym zakresie przez podatnika-emitenta. Możliwość przesunięcia opodatkowania na emitenta dotyczy tylko dochodów uzyskanych przez nierezydentów.

„Wybór alternatywnego opodatkowania przychodów z odsetek i dyskonta pozostaje w gestii decyzji samego podatnika. Wybór ten ogranicza się jedynie do określonej serii emisji, co oznacza, że tylko emisje obligacji zgłoszone do urzędu skarbowego, na zasadach określonych w ustawie, będą mogły podlegać pod proponowane zasady opodatkowania” – wskazuje Ministerstwo Finansów.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 28 lutego 2019 r.) Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji o wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłat odsetek i dyskonta zrealizowanych w ramach emisji danej serii obligacji.

Rozporządzenie wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Z projektem można się zapoznać tutaj.

mp

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz