Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

18.07.2019

Podatki 2019: Niższy PIT już od października

 • Obniżenie podatku dochodowego z 18 do 17 proc. dla wszystkich podatników oraz dodatkowe zmniejszenie PIT dla osób pracujących przez ponad 2-krotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów – takie zmiany przewiduje projekt ustawy [1], który rząd przyjął 16 lipca 2019 r. 
 • Z nowych rozwiązań skorzysta ponad 25 milionów Polaków, zarówno pracujących na etacie, wykonujących dzieło czy zlecenie, prowadzących działalność gospodarczą, jak też emerytów i rencistów. 
 • Zmiany mają obowiązywać od 1 października 2019 r.

Zgodnie z projektem ustawy, dzięki zmniejszeniu stawki PIT i dodatkowo co najmniej dwukrotnemu podwyższeniu kosztów uzyskania przychodów, nastąpi obniżenie kosztów pracy pracowników.

Niższy PIT to kolejny krok w procesie sprawiedliwego obniżenia obciążeń podatkowych dla wszystkich podatników, którzy rozliczają przychody według skali podatkowej oraz pozostawienie do dyspozycji Polaków większej ilości pieniędzy. Reforma stanowi ważny krok w kierunku zmniejszenia klina podatkowego, czyli zmniejszenia łącznej kwoty podatków i składek.

„W praktyce oznacza to, że przy niezmienionej pensji brutto na konta pracowników trafią wyższe wynagrodzenia netto, czyli „do ręki”. Zmiany odczują także emeryci, renciści czy osoby prowadzące działalność gospodarczą. Dodatkowo znacząco podwyższamy koszty uzyskania przychodów dla osób pracujących. Dzięki temu pracownik zapłaci jeszcze niższy PIT” – podkreślił minister finansów Marian Banaś.

Szczegóły nowych rozwiązań

Obniżeniu stawki podatku PIT z 18 do 17 proc. będzie towarzyszyć obniżenie kosztów pracy przez co najmniej dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników.

Koszty po zmianach wyniosą:

 • 250 zł miesięczne (jednoetatowcy) obecnie 111,25 zł,
 • 300 zł miesięczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) obecnie 139,06 zł,
 • 3000 zł roczne (jednoetatowcy) obecnie 1335,00 zł,
 • 3600 zł roczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) obecnie 1668,72 zł,
 • 4500 zł roczne (wieloetatowcy) obecnie 2002,05 zł,
 • 5400 zł roczne (wieloetatowcy, dojeżdżający) obecnie 2502,56 zł.

Roczny zysk podatnika, który zarabia 2250 zł (minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r.) wyniesie 472 zł. Natomiast przy zarobkach 4765 zł (przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej prognozowane na 2019 r.), będzie to rocznie 732 zł.

Kto skorzysta na niższym PIT

Nowe rozwiązania oznaczają korzyść dla ponad 25 mln podatników. Obniżka PIT będzie dotyczyć przychodów rozliczanych według skali podatkowej, uzyskiwanych m.in.:

 • ze stosunku pracy,
 • z działalności wykonywanej osobiście (umowy o dzieło, umowy zlecenia)
 • z działalności gospodarczej osób fizycznych, w tym w formie spółek osobowych,
 • z emerytury i renty,
 • z praw majątkowych.

Jak będzie przedstawiać się nowa skala podatkowa?

 

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

Ponad

Do

 

85 528

17%

minus kwota zmniejszająca podatek

85 528

 

14 539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Kwota zmniejszająca podatek:

 1. 1360 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł;
 2. 1360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:

  834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5000 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;
 3. 525 zł 12 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;
 4. 525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:

  525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Przy obliczaniu zaliczek na podatek (od dochodów rocznych nieprzekraczających kwoty 85 528 zł) będzie stosowana kwota zmniejszająca podatek w wysokości 525,12 zł. Po obniżeniu stawki podatku, kwota w tej wysokości, odpowiada dochodowi 3089 zł (525,12 ÷ 17%). 

Kiedy zmiany zaczną obowiązywać

Ustawa ma wejść w życie 1 października 2019 r.

[1] projekt ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

źródło: www.gov.pl

 

Od redakcji:

 

Przykład wyliczenia wynagrodzenia pracownika

Założenia:

 • pracownik zatrudniony na pełny etat powyżej 26 lat,
 • wynagrodzenie: 2250 zł brutto,
 • pracuje w tej samej miejscowości, gdzie znajduje się zakład pracy,
 • pracodawca zatrudnia do 9 pracowników (składka na ubezpieczenie wypadkowe: 1,67%)
 

Obecnie

Od 1 października 2019 r.

1. Obliczamy składki na ubezpieczenie społeczne (finansowane przez pracownika)

 • ubezpieczenie emerytalne (9,76 %) = 2250 zł x 9,76%

219,60 zł

219,60 zł

 • ubezpieczenie rentowe (1,50 %) = 2250 zł x 1,50%

33,75 zł

33,75 zł

 • ubezpieczenie chorobowe (2,45 %) = 2250 zł x 2,45%

55,13 zł

55,13 zł

Razem składki na ubezpieczenie społeczne (13,71%)

308,48 zł

308,48 zł

2. Obliczamy składki na ubezpieczenie społeczne (finansowane przez pracodawcę)

 • ubezpieczenie emerytalne (9,76 %) = 2250 zł x 9,76%

219,60 zł

219,60 zł

 • ubezpieczenie rentowe (6,50 %) = 2250 zł x 6,50%

146,25 zł

146,25 zł

 • ubezpieczenie wypadkowe (1,67 %) = 2250 zł x 1,67%

37,58 zł

37,58 zł

 • FGŚP (0,10%) = 2250 zł x 0,10%

2,25 zł

2,25 zł

 • FP + SFWON (2,45%) = 2250 zł x 2,45%

55,13 zł

55,13 zł

Razem składki na ubezpieczenie społeczne (20,61%)

460,81 zł

460,81 zł

3. Obliczamy składkę na ubezpieczenie zdrowotne

Podstawa wymiaru (wynagrodzenie brutto - składki na ub. społ. finansowane przez pracownika (patrz pkt 1)) = 2250 zł - 308,48 zł = 1941,52 zł

 • składka na ub. zdr. (9%) = 1941,52 zł x 9%

174,74 zł

174,74 zł

 • składka na ub. zdr. podlegająca odliczeniu od zaliczki na podatek (7,75%) = 1941,52 zł x 7,75% 

150,47 zł

150,47 zł

4. Obliczamy zaliczkę na podatek

Podstawa opodatkowania (wynagrodzenie brutto – KUP – składki na ub. społ.) 

2250 zł - 111,25 zł - 308,48 zł = 1830,27 zł, a po zaokrągleniu do pełnych złotych 1830 zł

2250 zł - 250 zł - 308,48 zł = 1691,52 zł, a po zaokrągleniu do pełnych złotych 1692 zł

Zaliczka (podstawa opodatkowania x 18% - kwota wolna od podatku - składka na ub. zdr. (tj. 7,75%))

(1830 zł x 18%) - 46,33 zł - 150,47 zł = 132,60 zł, a po zaokrągleniu do pełnych złotych 133 zł

(1692 zł x 17%) - 43,76 zł - 150,47 zł = 93,41 zł, a po zaokrągleniu do pełnych złotych 93 zł

5. Koszt wynagrodzenia (dla pracodawcy)

Wynagrodzenie brutto + składki na ub. społ. finansowane przez pracodawcę (patrz pkt 2) = 2250 zł + 460,81 zł

2710,81 zł

2710,81 zł

6. Wynagrodzenie netto (do wypłaty)

Wynagrodzenie netto = wynagrodzenie brutto - składki na ub. społ. finansowane przez pracownika (patrz pkt 1) - zaliczka na podatek - składka na ub. zdr. (tj. 9%)

2250 zł - 308,48 zł - 133 zł - 174,74 zł = 1633,78 zł

2250 zł - 308,48 zł - 93 zł - 174,74 zł = 1673,78 zł

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz