Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

05.12.2018

Podatki 2018: Uproszczona ewidencja dla kół gospodyń wiejskich

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowego rozporządzenia ws. prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez koła gospodyń wiejskich. Duża część kół ma otrzymać możliwość prowadzenia uproszczonej ewidencji. Nowe przepisy mają w założeniu ułatwić im rozliczanie podatku dochodowego.

Nowe rozporządzenie jest bezpośrednio związane z ustawą z 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich.

„Przepisy rozporządzenia określają sposób prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez koła gospodyń wiejskich oraz warunki jakie powinna spełniać ta ewidencja, aby stanowiła podstawę do obliczenia zobowiązań podatkowych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Zgodnie z nowymi regulacjami, z uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów będą mogły korzystać koła gospodyń wiejskich, które osiągają przychody wyłącznie z: – działalności statutowej z tytułu składek członkowskich, darowizn, zapisów i dotacji; – sprzedaży wyrobów sztuki ludowej, w tym rękodzieła i rzemiosła ludowego i artystycznego, lub żywności regionalnej; – tytułu sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych; – tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (SKOK), prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością, w tym również odsetek od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania tworzonych na tych rachunkach.

W takich przypadkach koła nie będą mogły posiadać statusu organizacji pożytku publicznego. Obowiązywać będzie też warunek taki, że dane koło w poprzednim roku osiągnęło przychody wyłącznie z określonych tytułów w wysokości nieprzekraczającej 100 tys. zł. W innych sytuacjach korzystanie z uproszczonej ewidencji nie będzie możliwe.

„Efektem zaproponowanego rozwiązania jest ułatwienie kołom gospodyń wiejskich prowadzenia ewidencji przychodów i kosztów, przy jednoczesnym stworzeniu źródła danych niezbędnych do wypełnienia obowiązku rozliczenia z podatku dochodowego od osób prawnych” – wskazuje Ministerstwo Finansów.
Szacuje się, że na nowych przepisach skorzysta w sumie ok. 3,5 tys. kół gospodyń wiejskich.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 29 listopada 2018 r.) Ministra Finansów w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez koła gospodyń wiejskich.

Rozporządzenie wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Z projektem można się zapoznać tutaj.

mp


 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz