20.07.2017: Aktualności - podatki, rachunkowość, ZUS, gospodarka

Podatki 2018: Rozliczanie kosztów pośrednich do zmiany?

Przepisy dotyczące rozliczania kosztów pośrednich zostaną znowelizowane i doprecyzowane – zapowiada Ministerstwo Finansów. Propozycje zmian przedstawiono w nowym projekcie tzw. dużej nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych. Większość nowych regulacji ma wejść w życie z początkiem 2018 r.

Jak wskazano w projekcie, celem zmian ma być jednoznaczne powiązanie momentu zaliczenia danego kosztu do kosztów uzyskania przychodów z momentem jego księgowego rozliczenia, czyli z momentem, kiedy dany koszt (odpis) jest przez dany podmiot uwzględniany rachunkowo dla potrzeb ustalenia wyniku finansowego (rachunkowego) danej jednostki.

„Propozycja dokonania zmiany obecnie obowiązujących przepisów regulujących kwestię rozliczania tzw. kosztów pośrednich wynika ze znacznych wątpliwości interpretacyjnych w zakresie stosowania aktualnie obowiązujących zasad wynikających z art. 15 ust. 4e ustawy o CIT” – tłumaczy Ministerstwo Finansów.

Autorzy projektu wskazują, że obecne wątpliwości skutkują niejednolitym orzecznictwem sądów administracyjnych. To z kolei utrudnia prowadzenie działalności gospodarczej i zwiększa poziom ryzyka w obszarze rozliczeń podatkowych.

Rozwiązaniem problemu ma być powiązanie momentu uwzględnienia danego kosztu w kosztach uzyskania przychodów z datą, z którą (zgodnie ze stosowanymi przez daną jednostkę zasadami rachunkowymi) dany koszt obciąża wynik finansowy jednostki.

Planowane zmiany mają ujednolicić datę ujmowania danego kosztu zarówno dla celów podatkowych, jak i rachunkowych. Odpowiednia nowela obejmie ustawy o podatkach dochodowych CIT i PIT.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 6 lipca 2017 r.) o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2018 r.

Z projektem można się zapoznać tutaj.

mp

Hasła tematyczne: koszty uzyskania przychodów, podatek dochodowy od osób prawnych (cit), cit, pit, moment zaliczenia do kosztów, projekty ustaw, koszty pośrednie, podatki 2018

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...