Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

10.07.2018

Podatki 2018: Nowe sankcje podatkowe dla niesolidnych dłużników?

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zakończyło konsultacje dotyczące problemów z tzw. zatorami płatniczymi. Wśród najczęściej zgłaszanych przez przedsiębiorców postulatów znalazły się m.in. propozycje wprowadzenia dodatkowych sankcji podatkowych dla niesolidnych dłużników. Projekt nowej ustawy przeciwdziałającej zatorom płatniczym ma zostać przedstawiony jesienią.

Jak wskazuje MPiT, większość propozycji resortu spotkała się z pozytywnym odbiorem wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Przykładowo, dobrze oceniono postulat wdrożenia 30-dniowego terminu zapłaty dla dłużników będących podmiotami publicznymi.

„Aprobatę zyskały zarówno środki o charakterze cywilnoprawnym (wzmocnienie uprawnień wierzyciela w transakcji handlowej, wyższa rekompensata dla MŚP, krótsze terminy zapłaty), jak i administracyjnym (publikowanie informacji o praktykach płatniczych i terminach zapłaty, kary finansowe dla przedsiębiorstw, które notorycznie nadużywają swojej przewagi ekonomicznej)” – wyjaśnia MPiT.

Biorący udział w konsultacjach przedsiębiorcy zgłaszali również własne propozycje zmian w prawie. Najczęściej wskazywano na usprawnienie procedury sądowej i egzekucyjnej, co miałoby w praktyce polegać np. na zmniejszeniu wysokości opłat od pozwów sądowych o zapłatę należności oraz wydłużeniu okresu przedawnienia roszczeń o zapłatę. Przedsiębiorcy proponują także, by nakazy zapłaty mogli wydawać notariusze.

Postulaty polskiego biznesu zakładają ponadto zmiany dotyczące mechanizmu odprowadzania podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług (VAT) poprzez przerzucenie ciężaru podatkowego na niesolidnego dłużnika. W trakcie konsultacji zaproponowano też zwiększenie obciążeń dla tego rodzaju dłużników – m.in. przez podniesienie odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych czy wdrożenie podatku od nieterminowych płatności.

Aktualnie resort przedsiębiorczości i technologii pracuje nad projektem nowej ustawy przeciwdziałającej zatorom płatniczym, który ma być przedstawiony jesienią 2018 r.

mp

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz