16.10.2017: Aktualności - podatki, rachunkowość, ZUS, gospodarka

Podatki 2018: Nowe propozycje dotyczące programów motywacyjnych

Ministerstwo Finansów zamierza zmodyfikować zasady określania dochodu uzyskiwanego w efekcie realizacji programów motywacyjnych. W nowym projekcie zmian w ustawach o podatkach dochodowych zaproponowano m.in. wyraźne zdefiniowanie tego rodzaju programów.

Aktualnie podatek dotyczy dochodów uzyskiwanych ze zbycia akcji otrzymanych na podstawie uchwały walnego zgromadzenia danej spółki. Dochodu nie ustala się na moment otrzymania akcji.

Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów, projektowane przepisy mają doprecyzować obecne rozwiązania. Wyraźnie wskazane ma zostać, że w sytuacji otrzymania przychodu w ramach realizowania programu motywacyjnego przychód powstaje jedynie w chwili odpłatnego zbycia akcji. Poszczególne zdarzenia, które zaistniały w ramach realizacji programu, będą obojętne pod względem podatkowym. Warunkiem takiego potraktowania będzie to, że akcje muszą być nabyte w ramach programów motywacyjnych.

„Programem motywacyjnym jest utworzony na podstawie uchwały walnego zgromadzenia przez spółkę akcyjną, z którą podatnika łączy stosunek pracy lub stosunek cywilnoprawny, albo spółkę akcyjną dominującą w stosunku do takiej spółki, w przypadku gdy spółka ta jest w grupie kapitałowej spółki, system wynagradzania zgodnie z określonymi zasadami, w wyniku którego osoby uprawnione do takich świadczeń bezpośrednio lub w wyniku realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych lub realizacji innych praw majątkowych nabywają prawo do faktycznego objęcia lub nabycia akcji spółki, z którą łączy je stosunek pracy lub stosunek cywilnoprawny, albo akcji spółki dominującej w stosunku do takiej spółki” – wskazują autorzy projektu.

Za spółkę dominującą uznawana będzie z kolei spółka akcyjna będąca jednostką dominującą (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości) względem spółki, z którą podatnika łączy stosunek pracy albo stosunek cywilnoprawny.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 29 września 2017 r.) o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Projekt został przyjęty przez rząd 2 października br.

Nowelizacja wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r.

Z projektem można się zapoznać tutaj.

mp
 

Hasła tematyczne: ministerstwo finansów, program motywacyjny, przychód, wynagrodzenie, spółka, podatki 2018

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...