Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Fakturowanie VAT

11.10.2017

Podatki 2018: Faktura tylko za paragon z NIP?

Zgodnie z projektem noweli VAT, jeżeli nabywca, będący podatnikiem, będzie chciał otrzymać fakturę do paragonu, który posiada, to sprzedawca wystawi taką fakturę tylko w sytuacji, kiedy na paragonie będzie wpisany numer NIP tego nabywcy. Zmiana w sposobie dokumentowania transakcji  będzie miała odzwierciedlenie również w składanych plikach JPK_VAT. Jeżeli faktura będzie wystawiana na rzecz podmiotu innego niż podatnik (konsumenta), czyli będzie wystawiana na żądanie konsumenta, wówczas taka faktura wykazywana będzie odrębnie w ewidencji sprzedaży – poinformowało Mfw odpowiedzi na interpelację poselską.

Interpelacja nr 15435 do ministra finansów w sprawie proponowanych rozwiązań dających możliwość pobierania faktur tylko na podstawie paragonów z nadrukowanym NIP-em kupującego

Szanowny Panie Ministrze!

Szara strefa jest wielką bolączką nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Jednym z kolejnych pomysłów jest możliwość odliczenia podatku VAT i wystawiania faktur na podstawie paragonów, tylko jeśli znajdzie się na nim numer NIP kupującego.

W tym kontekście proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Jaka jest wielkość szacowanych strat podatkowych wynikających z procederu "skupowania" paragonów?
  2. Czy instytucja Jednolitego Pliku Kontrolnego nie przeszkadza w praktykowaniu tego procederu? Czy w tym przypadku nie spełnia swojej roli?
  3. Czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby skrócenie czasu na możliwość wystawienia faktury na podstawie paragonu?
  4. Kiedy proponowane rozwiązania wejdą w życie?
  5. Czy konieczność wpisywania NIP-u na paragony ma spowodować, aby kupujący od razu brali faktury, a nie prosili o nie w późniejszym terminie?

Poseł Paweł Kobyliński

12 września 2017 r.

Odpowiedź na interpelację nr 15435 w sprawie proponowanych rozwiązań dających możliwość pobierania faktur tylko na podstawie paragonów z nadrukowanym NIP-em kupującego

Odpowiadając na interpelację nr 15435 Pana Posła Pawła Kobylińskiego w sprawie proponowanych rozwiązań dających możliwość pobierania faktur tylko na podstawie paragonów z nadrukowanym NIP-em kupującego, uprzejmie informuję.

Wprowadzane rozwiązanie jest odpowiedzią na zaobserwowany proceder dotyczący przypadków, gdy sprzedawca na podstawie pozostawionego przez klienta paragonu fiskalnego dokumentującego sprzedaż, wystawia tzw. „puste faktury” dla podatnika VAT, w zamian za korzyść majątkową. Następnie podatnik ten na podstawie wystawionej faktury dokonuje odliczenia podatku VAT oraz rozlicza koszty w podatku dochodowym. Zidentyfikowany proceder powoduje znaczne straty w Budżecie Państwa.

Według danych szacunkowych, potencjalna wysokość strat podatkowych wynikających z opisanego procederu nadużyć tylko dla branży paliwowej i tylko w skali roku wynosi ok. 360 mln zł z tytułu wyłudzeń zwrotów VAT z pustych faktur oraz ok. 300 mln zł wyłudzeń z tytułu ujmowania pustych faktur w kosztach podatkowych. Wyłudzenia tego rodzaju dotyczą nie tylko branży paliwowej, mogą potencjalnie występować w sprzedaży detalicznej ewidencjonowanej na kasie rejestrującej, niezależnie od rodzaju branży. W związku z tym kwota szacowanych strat w budżecie, w związku z opisanym procederem, może być znacznie wyższa.

Wypracowane rozwiązanie zostało wprowadzone w projekcie z dnia 18 września br. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (projekt opublikowany w BIP Rządowego Centrum Legislacji pod linkiem: http://legislacja.gov.pl/projekt/12303053). Projekt przewiduje, że w przypadku sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, fakturę wystawia się dla nabywcy towarów i usług będącego podatnikiem, wyłącznie jeżeli paragon dokumentujący tę sprzedaż zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku albo podatku od wartości dodanej. Jeżeli więc nabywca, będący podatnikiem, będzie chciał otrzymać fakturę do paragonu, który posiada, to sprzedawca wystawi taką fakturę tylko w sytuacji, kiedy na paragonie będzie wpisany numer NIP tego nabywcy.

Odnosząc się do pytania Pana Posła o to, czy instytucja Jednolitego Pliku Kontrolnego nie przeszkadza w praktykowaniu opisanego procederu wystawiania pustych faktur pod paragony, czy też może w tym przypadku nie spełnia swojej roli, uprzejmie wyjaśniam.

Raportowany przez podatników JPK_VAT jest doskonałym narzędziem służącym identyfikacji karuzel podatkowych, a więc identyfikuje procesy, przykładowo, wielokrotnego obracania towarem w ramach fikcyjnych dostaw służących jedynie celom wyłudzeń VAT, stanowi także narzędzie służące szybkiej identyfikacji wartości rozliczonego przez sprzedawcę i nabywcę podatku wykazanego na fakturach. Rozwiązanie to jest jednak mniej przydatnym narzędziem jeśli chodzi o eliminację opisywanego procederu wystawiania pustych faktur do pozostawionych przez klientów paragonów fiskalnych.

W tym celu niezbędna jest proponowana zmiana legislacyjna w obszarze dokumentowania transakcji u źródła, czyli u sprzedawcy. Zmiana w sposobie dokumentowania transakcji, tj. wprowadzenie obowiązku podawania numeru NIP nabywcy na paragonie będącym podstawą do wystawienia faktur dla podatnika z jednoczesnym brakiem takiego obowiązku w przypadku sprzedaży na rzecz konsumenta, będzie miała odzwierciedlenie również w składanych plikach JPK_VAT. Jeżeli faktura będzie wystawiana na rzecz podmiotu innego niż podatnik (konsumenta), czyli będzie wystawiana na żądanie konsumenta, wówczas taka faktura wykazywana będzie odrębnie w ewidencji sprzedaży.

Proponowane przez Pana Posła skrócenie czasu na możliwość wystawienia faktury na podstawie paragonu fiskalnego, nie przyniosłoby oczekiwanych rezultatów. Aby całkowicie wyeliminować zidentyfikowany proceder konieczne jest powiązanie wystawianej faktury z nabywcą konkretnego paragonu, tak żeby uniemożliwić wystawianie faktur do paragonów, które nie zostały wystawione dla nabywcy żądającego faktury. W ocenie resortu finansów proponowane w projekcie ustawy rozwiązanie zapewni eliminację zidentyfikowanego procederu.

Przewiduje się, że ustawa zawierająca proponowane rozwiązanie wejdzie w życie w I kwartale 2018 roku.

Wobec przypuszczeń Pana Posła co do tego, czy zamierzeniem wprowadzanych regulacji miałoby być spowodowanie występowania podatników o wystawienie faktury w momencie sprzedaży, wyjaśniam, że wprowadzenie obowiązku podawania numeru NIP na paragonie w celu uzyskania przez podatnika faktury do tego paragonu, nie wpływa na obecnie obowiązujące terminy w jakich podatnik może zwrócić się o wystawienie tej faktury. Tym niemniej, w związku z tym, że nie wszystkie obecnie funkcjonujące na rynku kasy rejestrujące posiadają możliwość generowania na paragonie fiskalnym NIP nabywcy stosowanie tego przepisu będzie ograniczone do tej grupy kas, które posiadają tę funkcjonalność. W pozostałych przypadkach podatnik będzie musiał zadeklarować sprzedawcy w momencie sprzedaży, że jego transakcja nie powinna być rejestrowana na kasie rejestrującej i dokumentowana paragonem fiskalnym, tylko fakturą. Takie działanie będzie zależne jedynie od konstrukcji posiadanych przez sprzedawców kas rejestrujących.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
Paweł Gruza

Warszawa, 6 października 2017 r.


Zobacz również:

Hasła tematyczne: vat, faktury, ministerstwo finansów, interpelacja, nip, paragon fiskalny, podatki 2018

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz