Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

03.01.2017

Podatki 2017. Nowe zasady dotyczące kwoty wolnej od podatku

Od 1 stycznia 2017 r. znowelizowana została treść art. 27 ust. 1 ustawy o PIT. Progi podatkowe pozostały na niezmienionym poziomie. Zmianie uległa zaś kwota zmniejszająca podatek, przy czym jej wysokość nie jest już stałą wartością, przysługującą każdemu podatnikowi, którego dochody były opodatkowane według skali.

 

Podatek dochodowy będzie więc pobierany od  podstawy jego obliczenia według następującej skali:

Podstawa obliczenia
podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

 

85.528

18%

minus kwota zmniejszająca podatek

85.528

 

15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

To, w jaki sposób należy obliczać zaliczki na podatek dochodowy, zostało wskazane w art. 27 ust. 1b ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy:

 1. w przypadku podatników, których dochody nie przekroczą kwoty stanowiącej górnej granicy pierwszego przedziału skali  - kwota zmniejszająca podatek wynosi 556 zł 02 gr rocznie;
 2. w przypadku podatników, których dochody przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali  - zaliczki nie pomniejsza się o kwotę zmniejszającą podatek.

W przypadku, gdy zaliczki na podatek dochodowy wylicza płatnik (zakład pracy), wówczas dopóki dochód pracownika nie przekracza 85.528 zł, sposób ich wyliczania jest analogiczny, jak w latach ubiegłych. Jeśli jednak zostanie ona przekroczona i zastosowanie znajdzie stawka 32%, wtedy zakład pracy musi zaprzestać pomniejszania  zaliczki na podatek dochodowy kwotę zmniejszającą podatek.

Od tej zasady przewidziane są  dwa wyjątki.

Pierwszy z nich funkcjonował także w stanie prawnym obowiązującym do końca 2016 r. Zgodnie z art.  32 ust. 1a ustawy o PIT, jeśli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że za dany rok zamierza opodatkować dochody łącznie z małżonkiem bądź jako samotny rodzic, a za rok podatkowy przewidywane, określone w oświadczeniu: dochody podatnika:

 • nie przekroczą górnej granicy pierwszego przedziału skali, a odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej - zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu i są dodatkowo pomniejszane za każdy miesiąc o kwotę zmniejszającą podatek, czyli 46,33 zł,
 • przekroczą górną granicę pierwszego przedziału skali, a odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej - zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu (i nie są pomniejszane o 46,33 zł).

Drugi wyjątek jest nowym rozwiązaniem. Zgodnie z postanowieniami art. 32 ust. 1e ustawy o PIT, podatnik będzie miał prawo złożenia płatnikowi oświadczenia, że za dany rok jego dochody przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali. W rezultacie począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone to oświadczenie, płatnik będzie pobierał zaliczki bez pomniejszania o 46,33 zł.

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej  nadal będą obliczać zaliczki na podatek dochodowy na zasadach obowiązujących do końca 2016 r. Stanowi o tym art. 44 ust. 3 (zaliczki wyliczane miesięcznie), jak i ust. 3g ust. 1(zaliczki kwartalne)  oraz ust. 6b (zaliczki uproszczone) ustawy o PIT.

Z powyższego wynika, że sposób wyliczania zaliczek na podatek dochodowy ulegnie zmianie tylko w odniesieniu do podatników będących pracownikami oraz otrzymujących świadczenia wypłacane przez organ rentowy, których dochody będą opodatkowane stawką 32% oraz tych z nich, którzy złożą płatnikowi oświadczenie, że za dany rok ich dochody przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali. W tych wypadkach nie będzie bowiem odliczana kwota zmniejszająca podatek.

Stosownej korekty, z uwzględnieniem postanowień art. 27 ust. 1a ustawy o PIT podatnicy będą musieli dokonać w rozliczeniu rocznym. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu kwota zmniejszająca podatek odliczana w rocznym obliczeniu podatku wynosi:

 1. 1.188 zł - dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 6.600 zł;
 2. 1.188 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 631 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku - 6.600 zł) ÷ 4.400 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 6.600 zł i nieprzekraczającej kwoty 11.000 zł;
 3. 556 zł 02 gr - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 11.000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85.528 zł;
 4. 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku - 85.528 zł) ÷ 41.472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85.528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127.000 zł.

Oznacza to, że podatnicy, których podstawa opodatkowania:

 • nie przekroczy 6.600 zł będą mieli prawo do kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 1.188 zł,
 • przekroczy 6.600 zł, ale nie przekroczy 11.000 zł będą mieli prawo do  kwoty zmniejszającej podatek w wysokości między 1.188 zł a 556,02 zł (będzie ona proporcjonalnie pomniejszana w miarę zbliżania się do  podstawy opodatkowania w wysokości 11.000 zł),
 • przekroczy 11.000 zł, ale nie przekroczy 85.528 zł będą mieli prawo do kwoty zmniejszającej podatek w wysokości  556,02 zł,
 • przekroczy 85.528 zł, ale nie przekroczy 127.000 zł będą mieli prawo do kwoty zmniejszającej podatek w wysokości między  556,02 zł a 0,00 zł (będzie ona proporcjonalnie pomniejszana w miarę zbliżania się do  podstawy opodatkowania w wysokości 127.000 zł, by po jej przekroczeniu nie przysługiwać w ogóle).

Izabela Rutkowska

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz