Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

05.07.2016

Podatki 2017: MF doprecyzuje część przepisów ustaw o PIT i CIT

W projekcie zakładającym wprowadzenie obniżonej (15 zamiast 19 proc.) stawki podatku CIT dla małych podatników Ministerstwo Finansów zaproponowało też kilka innych zmian. Doprecyzowane zostaną m.in. przepisy dotyczące zasad ustalania przychodu.

 Jak wskazują projektodawcy, nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych PIT i CIT ma na celu m.in. uszczelnienie systemu podatkowego. Temu służyć będzie doprecyzowanie części przepisów.

Uzupełniony zostanie m.in. katalog dochodów (przychodów) uznawanych za osiągnięte na terytorium Polski. Obecny katalog ma być w efekcie poszerzony np. o dochody z papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu w ramach rynku giełdowego. Dotyczyć będzie to również dochodów uzyskanych ze zbycia papierów/instrumentów oraz realizacji praw z nich wynikających.

Lista obejmie również np. dochody z tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, tytułu uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub instytucji wspólnego inwestowania, w przypadku których minimum 50 proc. wartości aktywów bezpośrednio albo pośrednio stanowią nieruchomości (położone na terenie Polski )lub prawa do nich. Do katalogu trafią ponadto dochody z tytułu należności regulowanych, w tym także tych pozostawionych do dyspozycji, wypłacanych i potrącanych – przez osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę czy zarząd na terytorium Polski.

Jak wskazano w projekcie, nowela przewiduje również doprecyzowanie m.in. przepisów ws. zasad ustalania przychodu z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce w zamian za wkład niepieniężny – w wysokości wartości wkładu, która została określona w umowie lub też podobnym dokumencie. Wysokość ta nie będzie mogła być mniejsza od wartości rynkowej.

Podobne zmiany dotyczyć będą też np. regulacji dotyczących ustalania kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zbycia udziałów (akcji) spółki przejmującej albo nowo zawiązanej, które odwołują się do pojęcia tzw. unicestwienia praw inkorporowanych przez udziały (akcje).

Wprowadzenie zmian przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Projekt skierowano do pierwszego czytania sejmowego 28 czerwca br.

Nowelizacja wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r.

Z projektem można się zapoznać tutaj.

mp

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz