29.09.2015: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

Podatki 2016. Żłobek, klub dziecięcy, przedszkole – koszt dla pracodawców, ulga dla rodziców

Od 1 stycznia 2016 r. zarówno do ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: ustawa o PIT), jak i ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm., dalej: ustawa o CIT) zostaną dodane nowe przepisy, według których wprowadzona zostanie nowa kategoria kosztów, które mogą stanowić koszt uzyskania przychodów.

Stanie się to w drodze ustawy z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. poz. 1296). Kosztami tymi będą koszty poniesione przez pracodawcę (pod warunkiem że nie zostały sfinansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, gdyż wówczas takim kosztem jest odpis na ten fundusz, nie zaś wydatki z niego sfinansowane), a dotyczące:

 1. utworzenia zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub zakładowego przedszkola,
 2. prowadzenia zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub zakładowego przedszkola,
 3. dofinansowania pracownikowi wydatków poniesionych i udokumentowanych przez tego pracownika, a związanych z objęciem dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszczaniem dziecka pracownika do żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola.

Pracodawca będzie mógł ująć w kosztach uzyskania przychodów każdy z wyżej wskazanych rodzajów wydatków. Musi mieć jednak na uwadze to, że tylko wydatki poniesione na utworzenie takiej placówki można ujmować w kosztach uzyskania przychodów bez limitu. W pozostałych wypadkach ustawodawca wprowadził takie ograniczenie kwotowe.

I tak, zarówno z tytułu prowadzenia zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub zakładowego przedszkola, jak i z tytułu dofinansowania wydatków pracownikowi, w koszty uzyskania przychodów można zaliczyć kwotę nieprzekraczającą miesięcznie:

 1. 400 zł na każde dziecko pracownika uczęszczające do żłobka lub klubu dziecięcego,
 2. 200 zł na każde dziecko pracownika uczęszczające do przedszkola.

W przypadku gdy dziecko pracownika jest objęte opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna, limit ten wynosi 400 zł miesięcznie.

To, że ta kwota nie może przekraczać wskazanych limitów, oznacza, że jeśli pracodawca poniósłby niższe koszty prowadzenia żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola albo rodzic dostarczyłby dokumenty potwierdzające, że poniósł niższe koszty w związku z uczęszczaniem dziecka do odpowiedniej placówki – kosztem będzie jedynie ta rzeczywiście poniesiona kwota, nawet jeśli jest ona niższa niż wskazane 200 lub 400 zł.

Szczegółowe kwestie dotyczące tego zagadnienia uregulowane są w art. 22 ust. 1p–1r ustawy o PIT oraz w art. 15 ust. 1za–1zc ustawy o CIT.

Dla rodziców – nowe zwolnienie od podatku dochodowego

W drodze tej samej nowelizacji z 10 lipca 2015 r. ustawodawca wprowadził w art. 21 ustawy o PIT zwolnienie od podatku świadczeń otrzymanych przez rodziców. Co ciekawe, w przepisach tych nie ma ograniczenia, że z możliwości tej może skorzystać jedynie jedno z rodziców. Tym samym, jeśli tylko każde z nich jest pracownikiem i są zatrudnieni przez pracodawcę, który finansuje takie koszty – oboje mogą otrzymać odpowiednie dofinansowanie, wolne od podatku dochodowego.

Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1 pkt 67a i 67b ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego są:

 • świadczenia otrzymane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, związane z pobytem dzieci osób uprawnionych do tych świadczeń w żłobkach, klubach dziecięcych lub przedszkolach,
 • świadczenia, które nie są finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, otrzymane od pracodawcy z tytułu:
  • objęcia dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszczania dziecka pracownika do żłobka lub klubu dziecięcego, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 400 zł,
  • uczęszczania dziecka pracownika do przedszkola, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 200 zł

Izabela Rutkowska

Hasła tematyczne: koszty uzyskania przychodów, podatek dochodowy od osób prawnych (cit), pracodawca, przedszkola i żłobki, zwolnienie z pit, podatki 2016

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (1)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...