Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku

Najbliższe szkolenia podatki.biz:

REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

15.12.2015

Podatki 2016. Uproszczone zaliczki na PIT i CIT

Płacenie zaliczek na podatek dochodowy, zarówno od osób fizycznych, jak i od osób prawnych, w formie uproszczonej jest szczególnym sposobem rozliczania podatku. Metoda ta polega na tym, że przez cały rok podatkowy przekazuje się do urzędu skarbowego kwotę zaliczki w jednakowej wysokości. Czy warto z tej formy skorzystać?

Podatnicy PIT, prowadzący działalność gospodarczą, również ci rozliczający się według stawki liniowej, mają możliwość dokonywania wpłat zaliczek na podatek dochodowy w formie uproszczonej w wysokości 1/12 kwoty podatku obliczonej według skali obowiązującej w danym roku podatkowym od dochodu uzyskanego z pozarolniczej działalności gospodarczej, wykazanego w zeznaniu rocznym złożonym:

  • w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy,
  • w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o 2 lata – jeżeli w zeznaniu, o którym mowa wyżej, podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej albo wykazali dochód w wysokości nieprzekraczającej kwoty niepowodującej obowiązku zapłaty podatku.

Mówi o tym art. 44 ust. 6b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.). Dla podatników CIT zastosowanie będzie miał niemalże jednakowo brzmiący art. 25 ust. 6 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.).

Kwota zaliczki

Zaliczki uproszczone płatne są przez cały rok podatkowy.

Jak wynika z przedstawionych wyżej regulacji, w sytuacji gdy podatnik zamierza wybrać metodę odprowadzania zaliczek w formie uproszczonej od 2016 roku, dla obliczenia wysokości zaliczki w pierwszej kolejności trzeba uwzględnić dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, wykazany w zeznaniu złożonym w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy, a zatem wynikający z zeznania podatkowego złożonego w 2015 r. za rok 2014. Jeśli to nie będzie możliwe, podstawą będzie zeznanie za rok 2013. Warto podkreślić, że jeśli okaże się, że również i w tym roku dochód podlegający opodatkowaniu nie został wykazany, wówczas rozliczanie podatku dochodowego w formie zaliczek uproszczonych nie będzie możliwe.

Konieczne zawiadomienie

Aby skorzystać z rozliczania zaliczek w formie uproszczonej, trzeba zawiadomić urząd skarbowy. Podatnicy mają na to czas do 20 lutego roku podatkowego, w którym po raz pierwszy mają zamiar zastosować tę metodę rozliczania. Zawiadomienia należy dokonać w formie pisemnej. Jeśli zatem chcemy płacić uproszczone zaliczki w 2016 roku, zawiadomienie trzeba będzie złożyć do 20 lutego 2016 r.

Warto pamiętać, że złożone zawiadomienie dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik w terminie do 20 lutego w jednym z kolejnych lat zawiadomi właściwego naczelnika urzędu skarbowego o chęci rezygnacji z rozliczania zaliczek w formie uproszczonej.

Podkreślmy również, że podatnik, zarówno decydując się na wybór tego sposobu płacenia podatku, jak i z niego rezygnując, składa w urzędzie zawiadomienie. Nie jest to wniosek. Oznacza to, że nie jest wymagana żadna zgoda urzędu skarbowej na zastosowanie tej formy rozliczenia. Podatnik urząd ma jedynie zawiadomić. 

Korzyści z zaliczek uproszczonych

Zauważmy, że rozliczanie się z urzędem skarbowym w formie uproszczonych zaliczek może być korzystne podatkowo. Będzie tak zwłaszcza w sytuacji, gdy w bieżącym roku dochód podatnika ma być wyższy niż w poprzednich latach. PIT w pełnej wysokości zapłacić trzeba będzie dopiero w zeznaniu rocznym, składanym do końca kwietnia 2017 roku. Podatnicy CIT ostatecznego rozliczenia 2016 roku dokonają natomiast dopiero pod koniec marca 2017 r. Oczywiście, jeśli ich rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym. W trakcie 2016 roku trzeba będzie płacić tylko niższe kwoty zaliczek.

Krzysztof Koślicki

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz