23.11.2015: Aktualności - podatki, rachunkowość, ZUS, gospodarka

Podatki 2016: Samorządy chcą większych udziałów we wpływach z PIT

Do pierwszego czytania sejmowego skierowano obywatelski projekt nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (JST). W projekcie zaproponowano wyraźne zwiększenie udziału gmin, powiatów i województw w rozdzielaniu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Projekt, za który odpowiadają środowiska związane z samorządami, skierowano do Sejmu już w 2012 r. Przez ostatnie trzy lata projekt ten był jednak „zamrożony” i do dalszych prac trafił dopiero po ostatnich wyborach.

Projektodawcy zaproponowali zwiększenie udziału gmin w podatku PIT z 39,34 do 48,78 proc. W przypadku powiatów odsetek ten miałby wzrosnąć z 10,25 do 13,03 proc., a w przypadku województw z 1,60 do 2,03 proc.

W projekcie postuluje się również wprowadzenie nowej, ekologicznej części subwencji ogólnej dla gmin, na terenie których występują prawnie chronione obiekty albo obszary o szczególnych walorach przyrodniczych, co ogranicza lokalne możliwości rozwojowe.

„Projekt zakłada przesunięcie środków z budżetu centralnego do budżetów JST. Po uwzględnieniu wskazanych transferów podatkowych przesunięcie to wyniesie 6 mld zł” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Wprowadzenie zmian przewiduje obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Projekt skierowano 19 listopada 2015 r. do pierwszego czytania sejmowego.

Nowelizacja mogłaby wejść w życie najprawdopodobniej już z początkiem przyszłego roku.

mp 

Hasła tematyczne: jednostki samorządu terytorialnego (jst), pit, jst, podatki 2016

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...