Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku

Najbliższe szkolenia podatki.biz:

REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

02.12.2015

Podatki 2016: Prezydent podpisał nowelę ws. 70 proc. podatku od odpraw

W niedzielę prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację zakładającą opodatkowanie podatkiem dochodowym na poziomie 70 proc. wysokich odpraw oraz odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji, przyznawanych członkom zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa. Nowela, która została już opublikowana w Dzienniku Ustaw, wejdzie w życie z początkiem 2016 r.

„Podstawowym celem ustawy jest przeciwdziałanie patologiom polegającym na przyznawaniu wyjątkowo wysokich odpraw oraz odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji członkom zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa. W ocenie projektodawców ustawa powinna wpłynąć na zachowania stron takich kontraktów oraz dostosowanie wysokości odpraw i odszkodowań do rozsądnych i uczciwych standardów” – czytamy w komunikacie prezydenckiej kancelarii.

Do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wprowadzone zostaną nowe zasady opodatkowania dwóch kategorii dochodów. Chodzi o odszkodowania przyznane na podstawie przepisów o zakazie konkurencji oraz odprawy lub odszkodowania z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia (lub rozwiązania przed upływem terminu, na który została zawarta) umowy o pracę albo umowy o świadczenie usług zarządzania.

W obu przypadkach obowiązywać będą limity, których przekroczenie skutkować będzie zryczałtowanym opodatkowaniem nadwyżki według stawki podatku na poziomie 70 proc. Podatek pobierany ma być bez pomniejszania przychodu o koszty jego uzyskania.

W odniesieniu do dochodów z tytułu odszkodowań związanych z zakazem konkurencji granicą będą środki w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia w okresie miesięcy poprzedzających pierwszy miesiąc wypłaty odszkodowania.

Z kolei względem odpraw i odszkodowań z tytułu wypowiedzenia/rozwiązania umowy limitem ma być wysokość trzykrotnego miesięcznego wynagrodzenia.

Zgodnie z nowelizacją, nowe zasady będą stosowane wobec osób, dla których podmiotami zobowiązanymi do zapłaty świadczenia są spółki, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego (JSR), związki jednostek samorządu terytorialnego, państwowe osoby prawne albo komunalne osoby prawne posiadają (bezpośrednio lub pośrednio) większość głosów na zgromadzeniu wspólników lub też na walnym zgromadzeniu – w tym również na podstawie porozumień z innymi osobami.

Nowe zasady będą mieć zastosowanie do dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2016 r.

Zmiany wprowadza ustawa z 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1992). Nowela została podpisana przez prezydenta 29 listopada 2015 r.

Nowelizacja wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.

mp

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz