Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

07.01.2016

Podatki 2016. Podatek od nieruchomości: Wyłączenia z zakresu działalności gospodarczej

Z dniem 1 stycznia 2016 r. ulega zmianie definicja art. 1a ust. 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych poprzez dodanie nowego wyłączenia. I tak, zgodnie z nowym brzmieniem ww. przepisu: Za działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy nie uważa się:

 1. działalności rolniczej lub leśnej;
 2. wynajmu turystom pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych znajdujących się na obszarach wiejskich przez osoby ze stałym miejscem pobytu w gminie położonej na tym terenie, jeżeli liczba pokoi przeznaczonych do wynajęcia nie przekracza 5;
 3. działalności, o której mowa w art. 3 pkt 4 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 584 i 699).

Bezpośrednia sprzedaż produktów rolnych

Powyższa zmiana powoduje, że działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy nie będzie działalność rolników w zakresie sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.).

Będzie to działalność w zakresie przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli:

 1. sprzedaż nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej;
 2. przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych oraz ich sprzedaż nie odbywają się przy zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze;
 3. sprzedaż następuje wyłącznie:
  1. w miejscach, w których produkty te zostały wytworzone,
  2. na targowiskach, przez które rozumie się wszelkie miejsca przeznaczone do prowadzenia handlu, z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej w budynkach lub w ich częściach;
 4. prowadzona jest ewidencja sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych, zawierająca co najmniej numer kolejnego wpisu, datę uzyskania przychodu, kwotę przychodu, przychód narastająco od początku roku, odrębnie dla każdego roku;
 5. podatnik nie uzyskał innych przychodów ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.

Jak wynika z powyższego, ustawodawca oprócz działalności rolniczej, tj. produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie uważa za działalność gospodarczą także sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy.

Sprzedaż bezpośrednia a podatek od nieruchomości

Skutkiem wprowadzenia niniejszej nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych będzie wyłączenie od opodatkowania najwyższymi stawkami budynków oraz gruntów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w powyższym zakresie. To znaczy w sytuacji, kiedy rolnik będzie prowadził sprzedaż produktów roślinnych oraz zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy w budynku do tego przeznaczonym, taka sprzedaż nie będzie klasyfikowana jako działalność gospodarcza. Zatem tego rodzaju budynki będą podlegały opodatkowaniu według stawek pozostałych lub będą zwolnione od podatku od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Robert Lewandowski

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz