Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

13.04.2016

Podatki 2016: MF szykuje dużą nowelę ustawy o rachunkowości

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian w ustawie o rachunkowości. Nowela ma dostosować przepisy do nowej unijnej dyrektywy, która dotyczy głównie ujawniania informacji niefinansowych. Przewidziano też jednak cały szereg zmian pobocznych, w tym np. odnoszące się do przenoszenia treści dowodów księgowych na informatyczne nośniki danych.

Jak wskazują projektodawcy, nowe regulacje dostosują polskie prawo do dyrektywy ws. rachunkowości 2013/34/UE, która została zmodyfikowana dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z 22 października 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy.

„Dla zwiększenia transparentności informacji społecznych i środowiskowych w obszarze społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (ang. corporate social responsibility, CSR), a także zwiększenia ich spójności i porównywalności nastąpi rozszerzenie zakresu prezentowanych obowiązkowo informacji niefinansowych – w sprawozdaniu z działalności tub w odrębnym sprawozdaniu – w takich kwestiach jak środowisko, sprawy społeczne i pracownicze, poszanowanie praw człowieka, przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Nowe wymogi dotyczyć mają największych podmiotów, czyli takich, w których średnioroczne zatrudnienie wynosi powyżej 500 osób, a suma aktywów bilansu wynosi ponad 20 mln euro lub też przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów przekraczają 40 mln euro w roku bieżącym i poprzedzającym dany rok obrotowy. Regulacje te obejmą także największe z dużych grup kapitałowych. Co istotne, nowa dyrektywa nie narzuca jednostkom zasad raportowania.

W projekcie resort finansów zaproponował też kilka innych zmian. Chodzi np. o przepisy umożliwiające przenoszenie treści dowodów księgowych na informatyczne nośniki danych w dowolnej chwili, czyli przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego. Założono też m.in. umożliwienie jednostkom sektora finansów publicznych stosowania uproszczonych zasad rachunkowości przy ewidencji umów leasingu.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 7 kwietnia 2016 r.) o zmianie ustawy o rachunkowości.
Nowelizacja wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

mp

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz