Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

22.10.2015

Podatki 2016. Korekta deklaracji bez uzasadnienia

Prezydencki projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej wnosi kilka zmian do tego aktu prawnego. Nowością jest na przykład brak konieczności uzasadniania złożenia korekty deklaracji podatkowej. Zmiany w ustawie w tym zakresie wejdą w życie już na początku 2016 roku.

Korekta deklaracji podatkowej i jej uzasadnienie

Podatnicy powinni złożyć korektę deklaracji podatkowej, jeśli w deklaracji pierwotnej znalazły się błędy. Mogą to być pomyłki:

  1. formalne – nie mają one wpływu na wysokość zobowiązania podatkowego, kwoty przeniesienia na kolejny okres rozliczeniowy lub kwoty zwrotu, ale mogą utrudnić identyfikację podatnika (na przykład gdy nie uzupełni on poprawnie deklaracji lub nie złoży pod nią podpisu),
  2. rachunkowe – mogą powodować poważniejsze konsekwencje, gdyż wpływają na wysokość zobowiązania podatkowego, kwotę przeniesienia na kolejny okres rozliczeniowy lub kwotę zwrotu podatku.

Jeżeli podatnik odpowiednio szybko i dobrowolnie zareaguje i dokona korekty deklaracji, nie poniesie kary za przestępstwo skarbowe, jednak tylko w sytuacji, gdy razem ze złożeniem korekty dokona wpłaty za zaległość podatkową.

Kontrola podatkowa i korekta deklaracji

Nie we wszystkich sytuacjach złożenie korekty deklaracji podatkowej będzie skuteczne – dotyczy to przypadku, kiedy podatnik złoży ją podczas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej i gdy odnosi się ona do okresu, którego dotyczą postępowanie lub kontrola.

Podatnik może jednak bez przeszkód skorygować deklarację za okres, który akurat nie podlega postępowaniu podatkowemu ani kontroli.

Korekta deklaracji i jej uzasadnienie w roku 2015

Artykuł 81 § 2 Ordynacji podatkowej mówi, że korekty dokonuje się poprzez złożenie deklaracji korygującej wraz z uzasadnieniem. To właśnie ono decyduje o tym, czy deklaracja zostanie skorygowana – podatnik musi wyjaśnić, dlaczego w deklaracji pierwotnej znalazły się błędy.

Przedsiębiorca może także skorygować deklarację już skorygowaną.

Korekta deklaracji i jej uzasadnienie w roku 2016

W nowelizacji Ordynacji podatkowej zrezygnowano z obowiązkowego uzasadniania korekty ze względu na trudności w wyegzekwowaniu go od składających korektę podatników. Brak uzasadnienia nie spowoduje, że korekta straci moc prawną, jednak organ podatkowy będzie mógł wezwać podatnika do uzupełnienia skorygowanej deklaracji. Jeżeli braki nie zostaną uzupełnione, organ rozpocznie postępowanie wyjaśniające, a także wyda decyzję, która określi prawidłową wysokość zobowiązania.

Według twórców nowej Ordynacji wszystkie te działania wydłużają i niepotrzebnie utrudniają procedurę składania deklaracji.

W świetle nowych przepisów składanie korekty będzie o wiele prostsze – od roku 2016 do korekty deklaracji podatkowej będzie można dołączyć uzasadnienie, nie będzie to jednak obowiązkiem podatnika.

Andrzej Lazarowicz
Prezes wfirma.pl

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz