Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

18.09.2014

Podatki 2015: Zmiany w akcyzie budzą wątpliwości

Ministerstwo Finansów przedstawiło we wrześniu założenia do projektu nowelizacji ustawy akcyzowej. Przedsiębiorcy pozytywnie oceniają większość zaproponowanych zmian. Część z nich – m.in. regulacje dotyczące opodatkowania pojazdów sanitarnych – budzi jednak pewne kontrowersje.

W założeniach resort finansów przedstawił m.in. zamysł wprowadzenia regulacji, która zwalniałaby z akcyzy pojazdy sanitarne przeznaczone dla zespołów ratownictwa medycznego.

– Z niejasnego uzasadnienia nie wynika, czy zwolnienie to obejmie również pojazdy sanitarne przeznaczone do ratowania życia i zdrowia ludzi nabywane nie przez jednostki państwowe, lecz przez podmioty prywatne. Jeżeli nie, wówczas będzie to oczywista dyskryminacja. Dlatego też zwolnienie to jest niezbędne i powinno zostać wyrażone wprost w treści przepisu – komentują eksperci Pracodawców RP.

Kolejna z zapowiedzianych zmian dotyczy zwolnienia z akcyzy przysługującego zakładom energochłonnym, wykorzystującym wyroby węglowe albo wyroby gazowe.

Zgodnie z założeniami, ze zwolnienia korzystać będą mogły także podmioty, które dopiero zaczynają działalność gospodarczą tego rodzaju. Warunkiem ma być złożenie we właściwym urzędzie celnym oświadczenia o zamiarze osiągnięcia w pierwszym roku działalności odpowiednich wskaźników, uprawniających do zwolnienia. Jeżeli wskaźniki te nie zostaną osiągnięte, to podatnik będzie zobowiązany do zapłacenia akcyzy łącznie z odsetkami.

– Założenie, że w przypadku nieosiągnięcia przedmiotowych wskaźników podmiot byłby zobligowany do zapłacenia akcyzy (wraz z odsetkami) od zużytych wyrobów węglowych lub wyrobów gazowych, od których nie została zapłacona akcyza, jest nie do przyjęcia. Wbrew temu, co zawiera uzasadnienie tego postulatu, zmiana ta nie stanowiłaby ułatwienia, lecz zasadnicze ryzyko – uważają eksperci Pracodawców RP.

Jak twierdzi środowisko pracodawców, w nowelizacji przydałoby się też kilka innych zmian. Przedsiębiorcy chcieliby m.in. ograniczenia i uproszczenia zakresu danych zawieranych w aktach weryfikacyjnych oraz likwidacji obowiązku dostarczania zabezpieczenia akcyzowego.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt założeń (z dnia 20 sierpnia 2014 r.) projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja ma wejść w życie 30 czerwca 2015 r.

mp

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz