Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

24.02.2014

Podatki 2015: Część deklaracji podatkowych złożymy tylko przez internet

Od przyszłego roku deklaracje podatkowe, w tym również zeznania, wykazy i informacje, w wersji papierowej składać będą mogli jedynie niektórzy płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatnicy niebędący płatnikami tego podatku – wynika z opublikowanego przez Ministerstwo Finansów projektu nowelizacji ustawy o PIT oraz niektórych innych ustaw.

Jak przekonuje projektodawca, obowiązek przekazywania deklaracji w formie elektronicznej nie powinien stanowić dla firm problemu, bo mają już podobny obowiązek w kontaktach z ZUS.

„W przypadku deklaracji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych – z uwagi na brak ustawowego wymogu – ich składanie odbywa się w większości przypadków w tradycyjny sposób, czyli w postaci listowej przesyłki. Powyższe – w przypadku deklaracji podatkowych – skutkuje dużą liczbą dokumentów papierowych” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Ministerstwo Finansów zamierza znacznie poprawić procentowy udział e-deklaracji w ogóle składanych formularzy. Przykładowo, w 2013 r. przez internet zeznanie CIT-8 złożyło jedynie 8,7 proc. zobowiązanych do tego płatników.

Jak zapisano w projekcie, deklaracje podatkowe, których przekazywanie wynika z ustawy o CIT oraz ustawy o PIT (poza deklaracjami składanymi przez podatników PIT), będą mogły być składane wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Możliwość złożenia deklaracji papierowej przysługiwać ma tylko niektórym płatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podmiotom, które nie pełnią funkcji płatnika tego podatku, jeżeli obowiązki informacyjne wykonują w ramach praw nabytych, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (spółdzielnie mieszkaniowe oraz banki składające PIT-14) oraz art. 35a ustawy PIT w związku z art. 7 ust. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (osoby prowadzące gospodarstwo domowe, które przed 26 października 2007 r. zawarły umowę na podstawie tej ustawy i zobowiązane są do poboru zaliczek na podatek dochodowy od należności w związku z umową aktywizacyjną).

Opcja taka przysługiwać będzie również wymienionym w art. 35 ust. 10, art. 37 ust. 1, art. 39 ust. 1 i 3, art. 42 ust. 2, art. 42a oraz art. 42e ust. 6 ustawy PIT, w przypadku których obowiązek przekazania informacji lub rocznego obliczenia podatku za rok podatkowy istnieje w stosunku do nie więcej niż pięciu podatników, chyba że w ich imieniu i na ich rzecz obowiązek ten wykonuje biuro rachunkowe (jeżeli tak, to deklaracje będą musiały być przesyłane przez internet).

„Deklaracje składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej byłyby opatrywane podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Jedynie w przypadku płatników podatku dochodowego od osób fizycznych będących osobami fizycznymi oraz podmiotów niepełniących funkcji płatnika tego podatku, przewiduje się podpisywanie deklaracji podatkowych niekwalifikowanym podpisem elektronicznym, opartym na danych autoryzujących osoby fizycznej” – tłumaczy resort finansów.

Nowe regulacje mają mieć zastosowanie do dochodów (lub poniesionych strat) uzyskanych od 1 stycznia 2014 r.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z dnia 15 stycznia 2014 r.) o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2015 r.

mp

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz