Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

26.10.2018

Podatek VAT przy kupnie towarów z krajów trzecich

Coraz chętniej polscy konsumenci nabywają towary z krajów leżących daleko poza granicami Unii Europejskiej. Korzystna cena oraz przeświadczenie o braku opodatkowania takich zakupów przysporzyły ogromnej popularności takiej formie nabywania dóbr. Ze względu na odległość zamówienia składane są najczęściej drogą internetową za pośrednictwem odpowiednich platform. Warto jednak sprawdzić czy takie transakcje rzeczywiście zwolnione są z podatku VAT.

Na mocy art. 51 ust. 1 ustawy z 11.03.2004 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1221, dalej ustawa o VAT) o podatku od towarów i usług import towarów wysyłanych z terytorium państwa trzeciego zwolniony jest z opodatkowania podatkiem VAT. Wartość przesyłki nie może przekraczać przy tym 22 Euro. Niemniej, należy zauważyć, że stosownie do art. 51 ust. 3 ustawy o VAT wskazane zwolnienie nie dotyczy towarów importowanych w drodze zamówienia wysyłkowego. Jednocześnie przepisy ustawy o VAT nie zawierają definicji tego pojęcia.

Żeby wyjaśnić istotę tego sformułowania należy odwołać się do stanowisk organów podatkowych. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 1.09.2015 r. znak: IPTPP2/4512-333/15-2/IR, oparł się na językowym znaczeniu tych pojęć. Według Internetowego Słownika Języka Polskiego zamówienie to "polecenie dostarczenia czegoś". Na podstawie powyższego organ wskazał przesłanki, które determinują wysyłkowy charakter określonego zamówienia, są to:

Zamówienie nie jest składane osobiście przez kupującego, lecz drogą np. internetową, pocztową, faksem.

Towar jest wysyłany na adres wskazany przez nabywcę, np. poprzez kuriera, bez konieczności osobistego odbioru towarów.

Ponadto jak zaznaczył Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, przy zamówieniach wysyłkowych zapłata za towar realizowana jest w formie przedpłaty. Może to być na przykład przelew na rachunek bankowy odbiorcy lub płatność za pobraniem. Organ zdefiniował to pojęcie wskazując, że: "pod pojęciem "zamówienia wysyłkowego" rozumieć należy polecenie dostarczenia towarów, które mają zostać do zamawiającego przesłane, tzn. nie jest on zobowiązany do nabycia ich osobiście.".

Nieopodatkowane przesyłki spoza Unii Europejskiej stanowią zagrożenie dla lokalnych przedsiębiorców. Skala tego zjawiska urosła do tego stopnia, że tym zagadnieniem zajęła się UE na poziomie dyrektywy. Jak zauważa Rada: "(…) aby uniknąć zakłócenia konkurencji pomiędzy dostawcami ze Wspólnoty i spoza niej oraz uniknąć uszczuplenia dochodów podatkowych, należy usunąć zwolnienie dla importu towarów w małych przesyłkach o nieznacznej wartości przewidziane w dyrektywie 2009/132/WE." Dyrektywa Rady (UE) 2017/2455 z dnia 5.12.2017 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE i dyrektywę 2009/132/WE w odniesieniu do niektórych obowiązków wynikających z podatku od wartości dodanej w przypadku świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość (Dz. Urz. UE L z 2017 r. nr 348/7) znosi zwolnienie importowanych towarów o wartości do 22 euro. Wszystkie państwa członkowskie, w tym Polska, są zobligowane do zaimplementowania tej dyrektywy do przepisów krajowych z dniem 1 stycznia 2021 r.

Polska już podjęła pracę nad implementowaniem ww. dyrektywy. Minister Finansów w zarządzeniu z 4 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw uszczelniania systemu poboru podatków od towarów i usług zakupionych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (przez Internet) (DZ.Urz, Ministra Finansów z 4.04.2018 r. poz.34) powołał specjalny zespół, który ma zająć się oceną aktualnych rozwiązań i najlepszym sposobem ograniczenia ewentualnych nadużyć przy tego rodzaju transakcjach.

Pomimo przepisów ustanawiających zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT towarów o wartości do 22 euro przywożonych spoza Unii Europejskiej, należy stwierdzić, że dotyczą one sytuacji, które w praktyce nie występują. Zasadniczo bowiem odnoszą się do tych towarów, które nabywane są osobiście przez konsumenta w kraju trzecim. Kupowanie produktów drogą internetową o relatywnie niskiej wartości nie będzie zatem zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Zważywszy na politykę Unii Europejskiej oraz krajowego aparatu fiskalnego, która stara się chronić lokalnych przedsiębiorców, zakupy online nie muszą okazać się korzystne, gdyż co do zasady, podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Tobiasz Olczak, Młodszy konsultant podatkowy ECDP Sp. z o.o.

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz