Podatek PIT: Waloryzowanie kosztów uzyskania z tytułu odpłatnego zbycia

 

Koszty nabycia oraz koszty wytworzenia w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości mogą być waloryzowane. Ma to obecnie szczególne znaczenie - podwyższona znacznie inflacja powoduje, że skorzystanie z tej możliwość pozwoli w przyszłości znacząco obniżyć ewentualne obciążenia podatkowe.

 

Jak czytamy w art. 22 ust. 6f ustawy PIT, koszty nabycia lub koszty wytworzenia, o których mowa w ust. 6c, są corocznie podwyższane - począwszy od roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie lub wytworzenie zbywanych rzeczy lub praw majątkowych, do roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym nastąpiło ich zbycie, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku podatkowego w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów ogłaszany jest w Dzienniku Urzędowym RP "Monitor Polski" - do 15 października każdego roku (za pierwsze trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego).

Dokonując literalnej wykładni normy prawnej określonej w art. 22 ust. 6f ustawy PIT wskazać należy, że przepis ten posługuje się zwrotem "koszty nabycia lub koszty wytworzenia, o których mowa w ust. 6c", z powyższego zwrotu wynika jednoznacznie, że podstawą podwyższenia jest koszt nabycia.

Natomiast waloryzacji nie podlegają koszty remontowe poniesione od momentu zakupu na nieruchomości.

Ponadto z art. 22 ust. 6f ww. ustawy wynika, że podwyższenia dokonuje się począwszy od roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie zbywanych rzeczy lub praw majątkowych, do roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym nastąpiło ich zbycie. Podwyższenia nie dokonuje się o wskaźnik ogłoszony w roku nabycia oraz w roku zbycia.

Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Publikowany jest on corocznie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w "Monitorze Polskim" (od 2012 r. "Monitor Polski" publikowany jest wyłącznie w formie elektronicznej na stronie internetowej http://monitorpolski.gov.pl).

Zwrócić należy uwagę, że w art. 22 ust. 6f ustawy PIT mowa jest o podwyższeniu kosztów, a nie o ich zmianie. W konsekwencji w przypadku ujemnego wskaźnika nie jest możliwe obniżanie kosztów - w latach, w których wskaźnik jest ujemny należy przyjąć, że wynosi on 0%.

 

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

 

 

Hasła tematyczne: zbycie nieruchomości, koszty zbycia, podatek dochodowy od osób fizycznych (pit)

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...