16.03.2022: Rozliczenie roczne PIT

PIT za 2021: Ulga na Internet

Ulga przysługuje Ci jeżeli uzyskujesz dochody opodatkowane według skali podatkowej lub ryczałtem ewidencjonowanym i poniosłeś w roku podatkowym wydatki związane z użytkowaniem sieci Internet oraz nie korzystałeś z ulgi w latach poprzednich.

W ramach tej ulgi możesz odliczyć poniesione w roku podatkowym wydatki za używanie Internetu, niezależnie od miejsca oraz formy korzystania (np. w domu - łącze stałe, bezprzewodowe, w tym za pomocą urządzeń mobilnych).

 

 

Odliczeniu nie podlegają wydatki związane z zakupem sprzętu, komponentów sieci, instalacją, rozbudową i modernizacją, bieżącym utrzymaniem (czyli serwisem), opłatą aktywacyjną (nie jest to opłata za korzystanie lecz jedynie opłata za możliwość korzystania).

 

Kiedy przysługuje ulga

 

Prawo do skorzystania z ulgi przysługuje ci, jeżeli w latach wcześniejszych nie korzystałeś z tego odliczenia albo po raz pierwszy skorzystałeś z niej w zeznaniu za 2020 rok.

Odliczenia w ramach ulgi możesz dokonać wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych.

Ulgę odliczasz w zeznaniu podatkowym od:

  • dochodu opodatkowanego według skali podatkowej, lub
  • przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Pamiętaj, żeby skorzystać z odliczenia wydatek z tytułu użytkowania sieci Internet:

  • nie mógł zostać zaliczony przez ciebie do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostać odliczony przez ciebie od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym albo nie został tobie zwrócony w jakiejkolwiek formie - w przypadku gdy odliczenia dokonujesz od dochodu, opodatkowanego na zasadach ogólnych,
  • nie został odliczony od dochodu lub nie został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów albo nie został tobie zwrócony w jakiejkolwiek formie - w przypadku gdy odliczenia dokonujesz od przychodu, opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

 

Limity odliczeń

 

Ulga jest limitowana. Maksymalne odliczenie za rok podatkowy nie może przekroczyć 760 zł.

Limit ten dotyczy podatnika (osoby), tak więc jeżeli wydatek ponoszą małżonkowie, to każdy ma prawo do max limitu, oczywiście nie więcej niż kwota wydatku poniesiona przez każdego z nich.

Limit nie przechodzi na następny rok, co oznacza, że wydatek poniesiony w danym roku i nie odliczony z powodu braku dochodu, nie może być odliczony w roku następnym.

 

Jak obliczyć ulgę

 

Odliczasz wydatki faktycznie poniesione w roku podatkowym z tytułu użytkowania sieci Internet, ale w kwocie nie wyższej niż 760 zł.

Kwota przysługującego odliczenia w części w jakiej nie znalazła pokrycia w dochodach (przychodach) danego roku podatkowego nie podlega odliczeniu w kolejnych latach.

 

Jak dokumentować prawo do ulgi

 

Ulgę internetową możesz odliczyć, jeśli posiadasz dokument potwierdzający poniesienie wydatku, zawierający w szczególności:

  • dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi),
  • dane identyfikujące sprzedającego usługę,
  • rodzaj usługi oraz
  • kwotę zapłaty.

Za dokument można uznać zatem: faktury, rachunki oraz każdy inny dowód zawierający w/w dane.

Jeżeli posiadasz fakturę lub rachunek, a dokumenty te nie zawierają informacji, że faktura (rachunek) zostały zapłacone, to powinieneś posiadać dokument potwierdzający dokonanie zapłaty np.: potwierdzenie przelewu bankowego (również poprzez Internet), dowód wpłaty, przekaz pocztowy.

Poniesione wydatki możesz odliczyć tylko w roku, w którym zapłaciłeś za zakupioną usługę.

Jeżeli dostęp do sieci Internet jest tylko jedną z usług kupowanych u danego dostawcy, obok np. telewizji kablowej, czy telefonu stacjonarnego, z dokumentu wystawionego przez dostawcę usługi musi wynikać kwota wydatków za użytkowanie sieci Internet.

 

Jakie zeznanie złożyć

 

Odliczeń dokonujesz w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT- 37 lub PIT-28, do którego należy dołączyć załącznik PIT/O (informację o odliczeniach).

 

Pytania i odpowiedzi

 

1. Czy mogę skorzystać z ulgi, jeśli fakturę wystawioną na mnie, opłaciłem z konta małżonka?

W sytuacji, gdy faktura wystawiona jest na ciebie, a zapłata została dokonana z konta twojego małżonka, to możesz skorzystać z odliczenia, pod warunkiem, że między wami istnieje wspólność majątkowa.

 

2. Jak rozliczyć fakturę wystawioną na obojga małżonków, opłaconą z środków w ramach wspólności majątkowej?

W sytuacji, gdy faktura wystawiona jest na obojga małżonków, a zapłata pochodzi ze środków w ramach wspólności majątkowej, to możecie skorzystać z odliczenia w dowolnej proporcji, oczywiście w ramach obowiązującego limitu na osobę, tj. max 760 zł (na każdego małżonka).

 

3. Czy mam prawo do odliczęń jeśli mieszkam zagranicą?

Jeśli mieszkasz poza granicami Polski (jesteś nierezydentem), ale w Polsce osiągasz dochody opodatkowane według skali podatkowej, lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, z których masz obowiązek się rozliczyć możesz skorzystać z ulgi na Internet.

 

Podstawa prawna

  • 26 ust. 1 pkt 6 lit. a, ust. 6h oraz ust.7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawy PIT)
  • 11 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (ustawy o ryczałcie)

 

źródło: www.podatki.gov.pl

 

Hasła tematyczne: rozliczenie roczne pit, ulga na internet, ulga internetowa, podatek dochodowy od osób fizycznych (pit)

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...