Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

14.01.2021

PIT za 2020: Skorzystaj z ulgi termomodernizacyjnej

Nowa ulga to zachęta dla podatników do termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Od 2019 r. podatnik może pomniejszyć swój dochód (przychód) do opodatkowania o wydatki termomodernizacyjne.

Kto może skorzystać z ulgi

Podatnicy PIT, którzy opłacają:

 • podatek według skali podatkowej
 • podatek według 19% stawki podatku
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Odliczenie przysługuje właścicielowi lub współwłaścicielowi istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, który poniósł wydatki związane z termomodernizacją tego budynku.

Co można odliczyć w ramach ulgi

Poniesione w roku podatkowym wydatki na:

 • materiały budowlane
 • urządzenia
 • usługi

związane z termomodernizacją budynku. Istnieje szczegółowy katalog wydatków, które podlegają odliczeniu zawarty w rozporządzeniu [1].

Wymóg ukończenia inwestycji

Warunkiem odliczenia ulgi jest zakończenie danej inwestycji w ciągu 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpił pierwszy wydatek.

W przeciwnym wypadku ulgę należy zwrócić. Aby to zrobić, w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym upłynął trzyletni okres, podatnik dolicza do dochodu kwoty uprzednio odliczone.

Przykład
Podatnik poniósł pierwszy wydatek w 2019 r. i za ten rok odliczył ulgę. Do kiedy musi zakończyć inwestycję?

Wyjaśnienie
Podatnik musi zakończyć inwestycję najpóźniej w 2022 r. Jeżeli tego nie zrobi, ma obowiązek zwrócić ulgę (tj. doliczyć kwoty uprzednio odliczone) poprzez powiększenie dochodu (przychodu) do opodatkowania w zeznaniu podatkowym składanym za 2022 r. 

Rozwiązanie to ma zmobilizować podatników do sprawnej realizacji termomodernizacji, co przyczyni się do szybszej poprawy jakości powietrza w Polsce.

Kwota odliczenia

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł dla wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Dokumentowanie wydatków 

Wysokość wydatków ustalana jest na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług (VAT), który nie korzysta ze zwolnienia z tego podatku.

Dofinansowanie inwestycji a prawo do odliczenia

Podatnik może odliczyć jedynie wydatki, które finansuje z własnych środków. Odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały:

 1. sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie,
 2. zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Przykład 
Podatnik otrzymał 5000 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem. Na realizację tej inwestycji wydał 22 000 zł. Jaką kwotę może odliczyć?

Wyjaśnienie
Podatnik odliczy wydatek w wysokości ponad kwotę otrzymanej dotacji, czyli 17 000 zł, gdyż taką kwotę sfinansował własnymi środkami. Wydatek ten podlega odliczeniu, jeżeli jest udokumentowany fakturami wystawionymi przez podatnika podatku od towarów i usług (VAT), który nie korzysta ze zwolnienia z tego podatku.

Kiedy odliczyć ulgę

Podatnik rozliczy ulgę w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym poniósł wydatki uprawniające do odliczenia.

Co w sytuacji, gdy kwota odliczenia jest wyższa niż dochód podatnika

Jeżeli kwota odliczenia przewyższa roczny dochód podatnika, jest odliczana w kolejnych latach. Okres tego rozliczenia nie może być jednak dłuższy niż 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Przykład 
Małżonkowie i ich dwoje dorosłych dzieci otrzymali w spadku jednorodzinny budynek mieszkalny, są jego współwłaścicielami. Wspólnie ponoszą wydatki na jego termomodernizację. Komu przysługuje ulga? Jedno z dzieci zaciągnęło kredyt na realizację tej inwestycji, dzięki temu cała inwestycja została zrealizowana w jednym roku. Niestety kredytobiorcy „zabrakło” w tym roku podatkowym dochodu (podstawy opodatkowania) do odliczenia.

Wyjaśnienie
Każdy z podatników (rodzice i dwoje dzieci), o ile faktycznie poniósł wydatek (wydatki), udokumentowany (udokumentowane) fakturami wystawionymi na swoje nazwisko, będzie mógł skorzystać z odliczenia w takiej wysokości, w jakiej wydatki te sfinansował (maksymalnie do indywidualnego limitu 53 000 zł).

Jeżeli małżonkowie rozliczają się wspólnie, to ulgę termomodernizacyjną uwzględniają wyłącznie w swoim osobistym dochodzie, nie zaś w łącznym dochodzie małżonków. Wynika to z regulacji, która określa prawo do wspólnego rozliczenia dochodów małżonków.

Zgodnie z tym przepisem, małżonkowie 

 • między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa
 • pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy

mogą być, na wspólny wniosek (wyrażony w zeznaniu podatkowym), opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot określonych w art. 26, art. 26e i art. 26h [2].

Natomiast dziecko – kredytobiorca, które nie mogło, ze względu na niską podstawę opodatkowania (dochód do opodatkowania), uwzględnić w całości poniesionych wydatków, kwotę nieodliczoną może uwzględnić w zeznaniach podatkowych składanych w następnych pięciu latach (wydatek podlega odliczeniu w ciągu sześciu lat, licząc od końca roku podatkowego).

Zwrot ulgi

w przypadku refundacji wydatku Jeżeli podatnik odliczył ulgę, a następnie otrzymał zwrot odliczonych wydatków na termomodernizację, jest zobowiązany doliczyć kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.

Refundacja oznacza, że podatnik faktycznie nie poniósł wydatków na termomodernizację.

Podstawa prawna

 • art. 26h ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.)
 • art. 11 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 43, z późn. zm.)

[1] Katalog wydatków, które podlegają odliczeniu został określony rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. poz. 2489).

[2] Przepis ten normuje omawiane odliczenie.

źródło: www.podatki.gov.pl

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz