Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

16.02.2021

PIT za 2020. Jak ustalić kwotę zmniejszającą podatek?

Kwota zmniejszająca podatek za 2020 r. odliczana w rocznym obliczeniu podatku wynosi 1360 zł (dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł) i jest ona niższa od tej obowiązującej w rozliczeniu za 2019 r. o 60 zł. Wynika to ze zmiany, która weszła 1 października 2019 r. w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych - obniżona została stawka PIT (z 18% do 17%).

 

Za 2020 r. skala podatkowa obowiązywała w następującej wysokości:

 

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

Ponad

Do

 

85 528

17%

minus kwota zmniejszająca podatek

85 528

 

14 539,76 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł


Do skali tej skalibrowano wysokość kwoty zmniejszającej podatek w taki sposób, aby jej maksymalna wartość odpowiadała „kwocie wolnej” w wysokości 8000 zł (1360 zł ÷ 17%), przy czym dodajmy, że kwota zmniejszająca podatek za 2020 r. odliczana w rocznym obliczeniu podatku wynosi:

 1. 1360 zł - dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł;
 2. 1360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 

  834,88 zł × (podstawa obliczenia podatku - 8000 zł) ÷ 5000 zł 

  dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;
 3. 525,12 zł - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;
 4. 525,12 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 

  525,12 zł × (podstawa obliczenia podatku - 85 528 zł) ÷ 41 472 zł

  dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

 

Podstawa obliczenia podatku

Podatek wynosi

Kwota wolna

1 zł - 8000 zł

17% podstawy obliczenia podatku

minus

kwota zmniejszająca podatek: 1360 zł

 8000 zł

8001 zł - 13 000 zł

17% podstawy obliczenia podatku

minus

kwota zmniejszająca podatek:
1360 zł - (834,88 zł × (podstawa obliczenia podatku - 8000 zł) ÷ 5000 zł)

malejąca: od 8001 zł do 3091 zł

13 001 zł - 85 528 zł

17% podstawy obliczenia podatku

minus

kwota zmniejszająca podatek: 525,12 zł

 3091 zł

85 529 zł - 127 000 zł

32% podstawy obliczenia podatku

minus

kwota zmniejszająca podatek:
525,12 zł - (525,12 zł × (podstawa obliczenia podatku - 85 528 zł) ÷ 41 472 zł)

malejąca: od 3091 zł do 0 zł

od 127 001 zł

32% podstawy obliczenia podatku

 brak kwoty wolnej od podatku

 

Zaliczki na podatek

To, w jaki sposób należało obliczać zaliczki na podatek dochodowy w 2020 r., zostało wskazane w art. 27 ust. 1b ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy:

 1. w przypadku podatników, których dochody nie przekroczyły kwoty stanowiącej górnej granicy pierwszego przedziału skali (tj. 85 528 zł) - kwota zmniejszająca podatek wynosiła 525,12 zł rocznie;
 2. w przypadku podatników, których dochody przekroczyły kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali (tj. 85 528 zł)  - zaliczki nie pomniejszało się o kwotę zmniejszającą podatek.

W przypadku, gdy zaliczki na podatek dochodowy wyliczał płatnik (zakład pracy), wówczas dopóki dochód pracownika nie przekraczał 85 528 zł, sposób ich wyliczania był analogiczny, jak w latach ubiegłych. Jeśli jednak został on przekroczony i zastosowanie miała stawka 32%, wtedy zakład pracy musiał zaprzestać pomniejszania zaliczki na podatek dochodowy o kwotę zmniejszającą podatek.

Od tej zasady przewidziane były dwa wyjątki. Zgodnie z art.  32 ust. 1a ustawy o PIT, jeśli podatnik złożył płatnikowi oświadczenie, że za dany rok podatkowy zamierzał opodatkować dochody łącznie z małżonkiem bądź jako samotny rodzic, a za rok podatkowy przewidywane, określone w oświadczeniu:

 • dochody podatnika nie przekroczą górnej granicy pierwszego przedziału skali (85 528 zł), a odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej - zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 17% dochodu uzyskanego w danym miesiącu i są dodatkowo pomniejszane za każdy miesiąc o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w art. 27 ust. 1b pkt 1 (43,76 zł = 525,12 zł ÷ 12);
 • dochody podatnika przekroczą górną granicę pierwszego przedziału skali (85 528 zł), a odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej lub dochody małżonka mieszczą się w niższym przedziale skali, zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 17% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

 

Jak było?

Kwota zmniejszająca podatek za 2019 r. odliczana w rocznym obliczeniu podatku wynosiła:

 1. 1420 zł - dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł;
 2. 1420 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 871,70 zł × (podstawa obliczenia podatku - 8000 zł) ÷ 5000 zł - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;
 3. 548,30 zł - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;
 4. 548,30 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 548,30 zł × (podstawa obliczenia podatku - 85 528 zł) ÷ 41 472 zł - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Oznacza to, że podatnicy, których podstawa opodatkowania:

 • nie przekroczyła 8000 zł mieli prawo do kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 1420 zł,
 • przekroczyła 8000 zł, ale nie przekroczyła 13 000 zł mieli prawo do kwoty zmniejszającej podatek w wysokości między 1420 zł a 548,30 zł (jest ona proporcjonalnie pomniejszana w miarę zbliżania się do  podstawy opodatkowania w wysokości 13 000 zł),
 • przekroczyła 13 000 zł, ale nie przekroczyła 85 528 zł mieli prawo do kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 548,30 zł,
 • przekroczyła 85 528 zł, ale nie przekroczyła 127 000 zł meli prawo do kwoty zmniejszającej podatek w wysokości między 548,30 zł a 0,00 zł (jest ona proporcjonalnie pomniejszana w miarę zbliżania się do  podstawy opodatkowania w wysokości 127 000 zł, by po jej przekroczeniu nie przysługiwać w ogóle).

 

Podstawa prawna

 

Redakcja podatki.biz

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz