PIT: Wydatki na drobny poczęstunek dla pracowników - aspekty podatkowe

 

Pracodawcy, ponoszący wydatki na zakup drobnego poczęstunku dla pracowników (w postaci wody, kawy, herbaty, owoców czy warzyw) mogą potraktować tego rodzaju finansowanie jako koszt uzyskania przychodów w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

Tego rodzaju wydatki nie zostały wymienione w art. 23 ust. 1 ustawy PIT, wskazującym wydatki z mocy ustawy wyłączone z kosztów uzyskania, w związku z czym organy podatkowe w swoich interpretacjach przychylnie podchodzą do tego zagadnienia i akceptują możliwość ujęcia takich wydatków w kosztach.

Przykładowo w interpretacji Dyrektora KIS z dnia 9 sierpnia 2019 r., nr 0115-KDIT2-3.4011.251.2019.2.AWO czytamy:

Skoro dla uzyskania statusu kosztu podatkowego, konieczne jest - jak wyjaśniono powyżej - zaistnienie związku przyczynowego między poniesionym wydatkiem, a celem jakim jest osiągnięcie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów, a Wnioskodawczyni podała, że zakupy owoców dokonywane będą w celu zadbania o dobry stan zdrowia i samopoczucia pracowników, co rzutować będzie na poprawę atmosfery pracy oraz wydajności pracowników (wskazane w ocenie Wnioskodawczyni osiąganie lepszych wyników ekonomicznych i poprawa zdolności generowania przychodu przez przedsiębiorcę), to wydatek na ich zakup będzie mógł zostać uznany jako koszt uzyskania przychodów prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej.”

Natomiast dla pracowników skorzystanie z tego rodzaju świadczeń nie będzie generować przychodu ze stosunku pracy. Nie mamy tutaj bowiem do czynienia z nieodpłatnym świadczeniem powodującym powstanie przysporzenia majątkowego po stronie pracownika.

W tym zakresie należy przede wszystkim odnieść się do treści wyroku TK z dnia 8 lipca 2014 r., K 7/13, gdzie Trybunał wskazał, że za przychód pracownika z "innych nieodpłatnych świadczeń" mogą być uznane świadczenia, które:

  • po pierwsze, zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),

  • po drugie, zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść,

  • po trzecie, korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).

W sytuacji gdy poczęstunek jest ogólnodostępny, nie jest możliwe przyporządkowanie przychodu do konkretnego pracownika. Z uwagi zatem na brak konkretyzacji świadczenia nie można w tym przypadku mówić o przychodzie podatkowym. W rezultacie dla pracowników taki poczęstunek jest neutralny podatkowo.

 

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...