PIT: Odnaleziona po latach faktura - możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych

Przedsiębiorcy mogą spotkać się z sytuacją, w której dochodzi do odnalezienia zagubionej faktury. Jeżeli taka faktura pojawi się już po zakończeniu danego roku podatkowego albo nawet po kilku latach, pojawia się wątpliwość - czy jest możliwe jej ujęcie w kosztach uzyskania przychodów?

 

W ślad za tą wątpliwością pojawia się druga, związana z momentem ujęcia takiego wydatku w kosztach uzyskania przychodów.

Na początku zauważmy, że co do zasady, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów w przypadku podatników prowadzących PKPiR uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu. Reguła ta wynika z treści art. 22 ust. 6b ustawy PIT i dotyczy podatników prowadzących PKPiR metodą kasową.

Natomiast odnaleziona faktura może stanowić koszt, o ile nie upłynął termin przedawnienia zobowiązania podatkowego. Przypomnijmy, że w przypadku podatku PIT termin przedawnienia upływa po pięciu latach licząc od końca roku kalendarzowego w którym miał miejsce termin płatności podatku.

W przypadku faktury odnalezionej po kilku latach, jej wartość można uwzględnić w kosztach podatkowych, jednakże nie na bieżąco w okresie w którym została odnaleziona (przepisy podatkowe nie przewidują bowiem takiej możliwości) lecz poprzez dokonanie korekty deklaracji podatkowej składanej za rok podatkowy w którym koszt został poniesiony - czyli za rok, w którym została wystawiona faktura.

Przykładowo jeżeli w w 2022 roku podatnik prowadzący działalność gospodarczą na zasadach podatku liniowego odnajduje fakturę wystawioną w 2020 roku, to wynikający z niej wydatek może stanowić koszt podatkowy jednakże konieczne jest złożenie korekty deklaracji PIT-36L za 2020 rok. Podatnik nie może wartości takiej faktury zaksięgować na bieżąco w miesiącu odnalezienia.

Analogiczna sytuacja wystąpi, jeżeli sprzedawca wystawi duplikat do zagubionej faktury. W interpretacji Dyrektora IS w Katowicach z dnia 12.01.2011r., nr IBPBI/1/415-965/10/RM czytamy:

Mając na względzie powyższe oraz powołane przepisy, z których wynika, iż u podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów, bez względu na metodę jej prowadzenia, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu, stwierdzić należy, iż Wnioskodawca winien zaewidencjonować wydatki z tytułu świadczonych przez podwykonawcę usług w datach wystawienia oryginałów faktur (faktur pierwotnych), a nie jak to wskazano we wniosku na podstawie wystawionych w sierpniu 2010 r. duplikatów tych faktur.

 

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

 

Hasła tematyczne: koszty uzyskania przychodów, odnaleziona faktura

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...