PIT: Kupiłeś coś i odsprzedajesz na aukcji? Czasem trzeba zapłacić podatek

 

Często bywa tak, że niedawno kupiona rzecz okazuje się nieprzydatna albo przestaje się podobać. Wtedy najczęściej taka rzecz pojawia się na aukcji. A ponieważ mamy ostatnio do czynienia z dość sporą inflacją, ceny niektórych rzeczy rosną dość gwałtownie. Może okazać się, że nieoczekiwanie, odsprzedając niechciany przedmiot osiągniemy zysk. Co wtedy z podatkiem?

 

W przypadku sprzedaży rzeczy (w tym rzeczy pochodzących z majątku osobistego) należy sięgnąć do treści art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy PIT.

Z treści przepisu wynika, że podlegający opodatkowaniu przychód powstaje wyłącznie, jeśli zbycie następuje w okresie krótszym niż pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. Wobec tego, jeżeli sprzedaż następuje po upływie półrocznego okresu, wówczas przychód osiągnięty z tej sprzedaży nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, bowiem czynność ta nie stanowi źródła przychodu dla celów tego podatku.

Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, że źródłem przychodu z tytułu odpłatnego zbycia rzeczy ruchomych (również na aukcjach internetowych) jest tylko taka sprzedaż, która łącznie spełnia następujące przesłanki:

  • nie nastąpiła w wykonywaniu działalności gospodarczej,

  • została dokonana przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Jak rozliczyć podatek

Wiemy już, że czasem trzeba będzie zapłacić podatek. Ale jak go rozliczyć?

W myśl art. 24 ust. 6 ustawy PIT dochodem z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d, jeżeli przychód z odpłatnego zbycia nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej, jest różnica pomiędzy przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia rzeczy a kosztem ich nabycia, zmniejszona o wartość nakładów poczynionych w czasie posiadania rzeczy.

Jak zatem widać podstawą opodatkowania jest dochód czyli różnica pomiędzy przychodem uzyskanym ze sprzedaży a kosztem nabycia. Warto wiedzieć, że poniesione nakłady trzeba w razie potrzeby udowodnić (najczęściej za pomocą rachunków i faktur).

Do opodatkowania znajduje zastosowanie skala podatkowa określona w art. 27 ust. 1 ustawy PIT. Dochód z tytułu odpłatnego zbycia rzeczy ruchomych podlega zatem zsumowaniu z innymi dochodami opodatkowanymi na tych samych zasadach (np. z dochodami z pracy).

Dobrą wiadomością jest, że w przypadku tego źródła przychodu nie ma obowiązku opłacania miesięcznych zaliczek na podatek w trakcie roku podatkowego. Całość dochodu jest rozliczana dopiero na etapie składania zeznania rocznego PIT-36 w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

 

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

 

Hasła tematyczne: aukcja internetowa, sprzedaż rzeczy, sprzedaż internetowa

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...