PIT: Koszty przygotowania wniosku o dotację w przypadku jej nieotrzymania

Przedsiębiorcy mogą korzystać z wielu różnego rodzaju dotacji i dofinansowań. Otrzymanie niektórych z nich wymaga starannego i kosztownego przygotowania dokumentacji, choć jej złożenie nie gwarantuje otrzymania wsparcia. Powstaje w tym przypadku pytanie - czy można zaliczyć wydatki związane ze staraniem się o dotację do kosztów uzyskania przychodów w sytuacji braku sukcesu?

 

Przepisy ustawy PIT nie regulują bezpośrednio kwestii uznania za koszt wydatku na sporządzenia wniosku o dotacje.

Jak zawsze, w takim przypadku należy zatem kierować się regułą ogólną wyrażoną w art. 22 ust. 1 ustawy PIT, który wskazuje, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ust. 1.

We wspomnianym art. 23 ust. 1 ustawy PIT nie wyłączono z kosztów podatkowych wydatków na sporządzenie wniosku o dotacje.

Definicja kosztu uzyskania przychodu obejmuje zarówno te wydatki, których poniesienie bezpośrednio przekłada się na uzyskanie konkretnych przychodów, jak i te, których nie można w taki sposób przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako zmierzające do ich osiągnięcia. Nie ma przy tym znaczenia, czy oczekiwany w chwili poniesienia wydatku skutek rzeczywiście zaistniał. Istotna jest jedynie obiektywna ocena celowości danego wydatku.

Jak wskazał Dyrektor IS w Katowicach z dnia 07.04.2011 r., nr IBPBI/2/423-67/11/JD:

W przedstawionym stanie faktycznym Spółka poniosła wydatki związane z opracowaniem wniosków o przyznanie dotacji. W ocenie tut. Organu przedmiotowe wydatki nie wiążą się bezpośrednio z uzyskiwanymi przychodami, tym niemniej należy zauważyć, iż związane są z funkcjonowaniem Spółki i jako takie stanowią pośrednie koszty uzyskania przychodów, bez względu na ostateczne efekty starań o przyznanie dotacji. 

W rezultacie nawet jeżeli podatnik nie uzyska finalnie dotacji to okoliczność ta nie przekreśla możliwości zaliczenia wydatku na sporządzenie wniosku do kosztów uzyskania przychodów.

Biorąc powyższe pod uwagę, ww. wydatki winny być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia.

 

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

 

Hasła tematyczne: koszty uzyskania przychodów, dotacje i refundacje

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...