01.02.2019: Działalność gospodarcza

PIT: Jak ustalić dochód przy likwidacji działalności gospodarczej

Na podatnikach będących osobami fizycznymi, prowadzących działalność gospodarczą, w przypadku jej likwidacji ciążą obowiązki , których zasady zostały uregulowane w ustawie z dnia 26 lipca 1996 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz rozporządzeniu z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

1. Obowiązki w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej

W przypadku likwidacji działalności gospodarczej, w zależności od wybranej formy opodatkowania, podatnik zobowiązany jest:

- skala podatkowa lub jednolita 19% stawka podatku -

 • sporządzić spis z natury;

 • w ciągu 14 dni dokonać wyceny towarów i innych składników objętych spisem;

 • wpisać spis z natury do księgi przychodów i rozchodów;

 • na dzień likwidacji sporządzić wykaz składników majątku, w tym wytworzonych przez podatnika ;

 • wpłacić podatek za ostatni miesiąc (okres) prowadzenia działalności wg określonych zasad i we właściwym terminie;

 • złożyć deklarację wg ustalonego wzoru dokonując rozliczenia rocznego i zapłaty podatku;

- zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych -

 • na dzień likwidacji sporządzić wykaz składników majątku, w tym wytworzonych przez podatnika ;

 • wpłacić podatek za ostatni miesiąc (okres) prowadzenia działalności wg określonych zasad i we właściwym terminie;

 • złożyć deklarację wg ustalonego wzoru dokonując rozliczenia rocznego i zapłaty podatku.

- karta podatkowa -

 • najpóźniej w terminie siedmiu dni od daty likwidacji działalności gospodarczej powiadomić naczelnika urzędu skarbowego na formularzu PIT-16Z o likwidacji działalności;

 • na dzień likwidacji sporządzić wykaz składników majątku, w tym wytworzonych przez podatnika;

 • wpłacić podatek za ostatni miesiąc (okres) prowadzenia działalności wg określonych zasad i we właściwym terminie;

 • po roku podatkowym, w terminie do 31 stycznia złożyć deklarację wg ustalonego wzoru (PIT-16A).

2. Zasady ustalania dochodu i opodatkowania w przypadku likwidacji działalności gospodarczej

(stan prawny od 01.01.2011 r.)

W przypadku likwidacji działalności gospodarczej, ustalając dochód do opodatkowania za ostatni miesiąc działalności, podatnicy nie mają obowiązku ustalenia zaliczki z uwzględnieniem różnic remanentowych na dzień likwidacji. Obowiązek ustalenia dochodu z uwzględnieniem sporządzonego remanentu powstaje tylko w sytuacjach przewidzianych w updof, czyli remanentu sporządzonego na koniec miesiąca z woli podatnika lub na zarządzenie naczelnika urzędu skarbowego.

W sytuacji likwidacji działalności gospodarczej przez osobę, która prowadzi ją na własne nazwisko, ustalając dochód do opodatkowania podatnik ten stosuje zasady rozliczenia zgodnie z wybraną przez siebie formą opodatkowania. Natomiast w przypadku likwidacji spółki osobowej bądź wystąpienia z takiej spółki wspólnika (który zaprzestaje w niej wykonywać działalność), tylko otrzymane środki pieniężne mają wpływ na wysokość dochodu do opodatkowania, z tą różnicą, że zasady te obowiązują podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym, oraz jeżeli otrzymane środki pieniężne dotyczą:

- wystąpienia ze spółki osobowej – wówczas są opodatkowane w nadwyżce nad dochodem/przychodem już opodatkowanym przez cały okres, w którym wspólnik działał w tej spółce;

Ważne: Ustalając dochód do opodatkowania (w przypadku środków pieniężnych otrzymanych w związku z wystąpieniem ze spółki osobowej), uwzględnia się wydatki na nabycie lub objęcie prawa do udziałów w takiej spółce

- likwidacji spółki osobowej – wówczas są wyłączone z przychodów do opodatkowania.

Przykład rozliczenia w sytuacji wystąpienia wspólnika ze spółki osobowej

Spółkę jawną tworzy czterech wspólników. Prawo do udziału w zyskach określono w równych częściach po ¼. Jeden ze wspólników występuje ze spółki. W związku z tym otrzymuje 1.600 zł i wniesione aportem składniki majątku. Przed wystąpieniem ze spółki wspólnik nie otrzymał żadnych środków pieniężnych od spółki. Spółka osiągnęła:

przychody w wysokości: 20.000 zł

koszty w wysokości: 16.000 zł

dochód: (20.000zł – 16.000 zł) 4.000 zł.

Dochód przypadający na wspólnika zgodnie z udziałem wynosi: 1.000 zł (4.000 zł x ¼).

Dochód wspólnika z tytułu wystąpienia ze spółki i otrzymania środków pieniężnych podlegający opodatkowaniu wynosi 600 zł (1.600 zł – 1.000 zł).

Źródło: Ministerstwo Finansów, Broszura 7992/K z 31.01.2019 r.

Hasła tematyczne: likwidacja działalności, jednoosobowa działalność gospodarcza, podatek dochodowy od osób fizycznych (pit)

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...