Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

05.11.2018

PIT: Etat i działalność - jak rozliczyć podatek?

O ile dochody z pracy na etacie są zawsze opodatkowane na zasadach ogólnych, tj. według skali podatkowej, to dochody z działalności gospodarczej możesz opodatkować: 

  • na zasadach ogólnych, wg skali podatkowej (stawki 18% i 32% od nadwyżki dochodów ponad 85.528 zł), 
  • podatkiem liniowym (stała stawka 19%), 
  • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, 
  • kartą podatkową. 

Jeśli pracujesz na etacie i jednocześnie prowadzisz działalność gospodarczą, to w zależności od wybranego sposobu opodatkowania twojej działalności, różnić się będą formularze rocznych zeznań podatkowych oraz możliwość skorzystania z ulg podatkowych.

Praca na etacie i opodatkowanie działalności gospodarczej na zasadach ogólnych

Jest to najwygodniejsza (z punktu widzenia składanych zeznań podatkowych) forma opodatkowania dla osób łączących działalność gospodarczą z pracą na etacie. Rocznego rozliczenia podatku dochodowego dokonujesz na jednej deklaracji PIT-36, gdzie w części D („Dochody/straty ze źródeł przychodu") w odpowiednich wierszach podajesz kwoty przychodu, kosztów uzyskania przychodów i dochodów uzyskanych z pracy na etacie i z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Szczegółowe dane o prowadzonej przez ciebie działalności gospodarczej, w tym o przychodach, kosztach uzyskania przychodów, dochodzie do opodatkowania, podajesz również na formularzu PIT/B („Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym…"), stanowiącym załącznik do formularza PIT-36.

Ten sposób rozliczenia uprawnia do skorzystania z preferencyjnego rozliczenia dochodów małżonków lub osób samotnie wychowujących dzieci.

Terminem na złożenie rozliczenia rocznego za dany rok jest 30 kwietnia roku następnego, a jeśli jest to dzień ustawowo wolny od pracy następny dzień roboczy następujący po dniu 30 kwietnia.

Ważne: Jeśli pracujesz na etacie i rozpocząłeś w trakcie roku działalność gospodarczą, powinieneś złożyć pracodawcy oświadczenie o nieodliczaniu od Twojego wynagrodzenia kwoty zmniejszającej podatek (46,33 zł miesięcznie). Kwotę zmniejszającą podatek będziesz bowiem odliczać od przychodów z działalności gospodarczej.

Przykład

Jan Kowalski pracuje na etacie i w trakcie roku zdecydował się na założenie własnej działalności gospodarczej. Do czasu założenia przez niego działalności gospodarczej, jego pracodawca odliczał proporcjonalnie do upływu czasu kwotę zmniejszającą podatek. Tak więc część kwoty zmniejszającej podatek w danym roku kalendarzowym została już odliczona. Mimo tego p. Jan prowadząc działalność gospodarczą ma prawo zmniejszyć podatek z tytułu działalności gospodarczej o całą kwotę zmniejszająca podatek w danym roku kalendarzowym, tj. o 556,02 zł. Należny podatek dochodowy, z uwzględnieniem kwoty zmniejszającej podatek pobranej przez pracodawcę, zostanie rozliczony w zeznaniu rocznym.

Praca na etacie i opodatkowanie działalności gospodarczej podatkiem liniowym

Działalność gospodarcza może być również opodatkowana podatkiem liniowym o stałej 19% stawce. W takim przypadku konieczne jest złożenie dwóch oddzielnych deklaracji PIT. Jednej z tytułu dochodów osiąganych z pracy na etacie, tj. PIT-37 oraz PIT-36L z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym. Wybór  takiego sposobu opodatkowania odbiera możliwość skorzystania z preferencyjnego rozliczenia dochodów małżonków lub osób samotnie wychowujących dzieci. Bez znaczenia jest tu fakt uzyskiwania dodatkowych dochodów z pracy na etacie  opodatkowanych na zasadach ogólnych. Ulgi te bowiem są jedynie przywilejem przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych. Z tytułu opłacania liniowego podatku dochodowego nie masz również uprawnień do skorzystania z innych ulg podatkowych (np. ulgi na dzieci, ulgi na internet czy też ulgi rehabilitacyjnej). Z ulg tych możesz natomiast skorzystać z tytułu zatrudnienia na etacie.

Pamiętaj też, że nie zawsze możesz opodatkować działalność podatkiem liniowym. Nie możesz być podatnikiem podatku liniowego jeśli uzyskasz - ze swojej działalności lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną - przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadające czynnościom, które wykonywałeś lub wykonujesz w roku podatkowym w ramach pracy na etacie.

Praca na etacie i opodatkowanie działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Przychody z działalności możesz również opodatkować (o ile nie prowadzisz działalności wykluczającej tego rodzaju opodatkowanie) ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Ryczałt jest uproszczoną formą opodatkowania. Podatek płaci się od osiągniętego przychodu i nie ma możliwości pomniejszenia go o koszty uzyskania przychodu.

Jeśli wybrałeś tę formę opodatkowania i pracujesz jednocześnie na etacie, musisz składać dwa zeznania podatkowe: jedno z tytułu rozliczenia dochodów z pracy na etacie – PIT-37 oraz PIT-28 którym rozliczysz przychody z prowadzonej działalności gospodarczej. Do deklaracji PIT-28 należy załączyć formularz PIT-28/A, który zawiera szczegółową informację o przychodach przedsiębiorcy opodatkowanego na zasadach ryczałtu.

Jeżeli działalność opodatkowana jest ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podobnie jak w przypadku podatku liniowego, nie można skorzystać z preferencyjnego rozliczenia dochodów małżonków lub osób samotnie wychowujących dzieci. Nie możesz  również skorzystać z ulgi na dzieci. Z ulgi tej możesz natomiast skorzystać z tytułu zatrudnienia na etacie.

Pamiętaj również, że o ile zeznanie roczne PIT-37 należy złożyć do 30 kwietnia danego roku za poprzedni rok podatkowy, to na rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na formularzu PIT-28 za rok poprzedni masz czas tylko do 31 stycznia danego roku.

Praca na etacie i opodatkowanie działalności gospodarczej kartą podatkową

Jeśli twoja działalność jest opodatkowana na zasadach karty podatkowej i jednocześnie wykonujesz pracę na etacie, będziesz miał obowiązek złożenia dwóch odrębnych deklaracji podatkowych. Rozliczenia dochodów z pracy na etacie, należy dokonać za pomocą deklaracji PIT-37, którą należy złożyć do 30 kwietnia danego roku za poprzedni rok podatkowy. Natomiast deklarację PIT-16A, zawierającą informacje o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego, należy złożyć do 31 stycznia danego roku za poprzedni rok podatkowy.

Rozliczając podatek kartą podatkową nie możesz skorzystać z preferencyjnego rozliczenia dochodów małżonków lub osób samotnie wychowujących dzieci. Nie masz również uprawnień do skorzystania z innych ulg podatkowych (np. ulgi na dzieci, ulgi na internet czy też ulgi rehabilitacyjnej). Z ulg tych możesz natomiast skorzystać z tytułu zatrudnienia na etacie.

źródło: www.biznes.gov.pl

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz