PIT: Dotacja na rozpoczęcie działalności - wydatki i koszty uzyskania przychodów

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje i dopłaty. Przy czym część z nich korzysta ze zwolnienia podatkowego.

 

Np. jak stanowi art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy PIT, wolne od podatku dochodowego są jednorazowe środki przyznane na podjęcie działalności, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W konsekwencji, otrzymane w ramach działań powiatowego urzędu pracy środki finansowe na podjęcie działalności gospodarczej, są wolne od podatku PIT i nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.

Tak uzyskane środki podatnik może przeznaczyć na zakup wyposażenia oraz materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej. W związku z tym warto odnieść się do kwestii możliwości ujęcia wydatków w kosztach.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 56 ww. ustawy: nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 29b, 46, 47a, 47d, 116, 122, 129, 136 i 137.

Zwróćmy uwagę, że w ww. katalogu wyłączeń nie wymienia zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy PIT, będącego przedmiotem niniejszych rozważań..

W związku z tym - sfinansowanie zakupu wyposażenia (tj. składników majątkowych, które nie są zaliczone do środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych), niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej ze środków przyznanych z urzędu pracy osobie bezrobotnej na podjęcie działalności gospodarczej nie wyklucza możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, mimo że przyznane środki korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten nie został bowiem wymieniony w art. 23 ust. 1 pkt 56 tej ustawy.

Dyrektor KIS w interpretacji z dnia 25.08.2021r., nr 0112-KDIL2-2.4011.498.2021.1.MM wskazał:

Reasumując - wydatki na zakupy, o których mowa we wniosku (elementy wyposażenia, oprogramowanie, materiały), nabyte ze środków przyznanych na podjęcie działalności gospodarczej, o których stanowi art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej w momencie zakupu. ”

 

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

 

 

Hasła tematyczne: dotacje i refundacje, rozpoczynanie działalności

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...