PIT: Dokumentowanie ulg dla osób niepełnosprawnych

 

Katalog wydatków uprawniających do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej w przypadku osób niepełnosprawnych został określony w art. 26 ust. 7a ustawy PIT. Trzeba jednak pamiętać, że podatnik chcący skorzystać z preferencji podatkowej musi najczęściej posiadać odpowiedni dokument potwierdzający poniesienie wydatków.

 

W zakresie ulg dla osób niepełnosprawnych należy sięgnąć do treści art. 26 ust. 7 pkt 4 ustawy PIT, który wskazuje, że wysokość omawianych wydatków (uprawniających do ulgi) ustala się na podstawie dokumentu stwierdzającego ich poniesienie, zawierającego w szczególności:

  • dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru)
  • dane identyfikujące sprzedającego (towar lub usługę),
  • rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz
  • kwotę zapłaty.

W tym zakresie warto wskazać na treść interpretacji Dyrektora KIS z dnia 05.06.2019r., nr 0114-KDIP3-1.4011.219.2019.2.MJ:

Powyższe oznacza, że to Wnioskodawczyni powinna posiadać dokumenty (faktury, rachunki) wystawione na Jej imię i nazwisko, potwierdzające poniesienie przez Nią wydatków. Brak imiennego dowodu poniesienia przez Wnioskodawczynię wydatków wyklucza w związku z treścią art. 26 ust. 7 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, możliwość skorzystania z ww. odliczenia.

Zatem stwierdzić należy, że faktura wystawiona na męża Wnioskodawczyni nie stanowi podstawy do odliczenia przez Wnioskodawczynię od dochodu, w ramach ulgi rehabilitacyjnej, kwoty poniesionej na zakup pieca zasypowego z automatycznym podajnikiem.”

Jak zatem wynika z powyższego dokument potwierdzający poniesienie wydatku musi zostać wystawiony na rzecz podatnika, których chce skorzystać z ulgi. Jeżeli dokument jest wystawiony na inną osobę to podatnik traci prawo do preferencji podatkowej.

Ponadto warto także przywołać treść interpretacji Dyrektora KIS z dnia 24.02.2020r., nr 0113-KDIPT2-2.4011.765.2019.2.MP:

Dokumentem potwierdzającym poniesiony w 2019 r. wydatek, który Wnioskodawca chce odliczyć od dochodu w ramach wydatków na cele rehabilitacyjne jest faktura dokumentująca wydatek: "terapia komórkami macierzystymi". Należy jednak stwierdzić, że ze wskazanego przez Wnioskodawcę dowodu nie wynika, że poniósł On wydatek na zakup usługi (lub towaru) w celach rehabilitacyjnych, w tym zabieg rehabilitacyjny lub odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych.”

W konsekwencji nie każda faktura dokumentująca określony zakup usługi medycznej będzie uprawniała do ulgi. Koniecznym warunkiem jest bowiem aby wydatek następował w celach rehabilitacyjnych.

 


Ważne


Niektórych wydatków nie trzeba dokumentować dowodem ich poniesienia (muszą się jednak one mieścić w granicach limitu). Są to: wydatki na opłacenie przewodników, utrzymanie psa asystującego i używanie samochodu osobowego. Należy jednak pamiętać, że to na podatniku będzie leżał obowiązek udowodnienia poniesienia wydatków we wskazanej w zeznaniu wysokości i na cele określone w przepisach. W tym przypadku jako dowód może posłużyć wszystko, co przyczyni się do ustalenia okoliczności faktycznych - np. oświadczenie przewodnika, zestawienie wydatków na psa sporządzone przez podatnika, wskazanie miejsc, do których podatnik musi się okresowo udać w celu prowadzenia leczenia itp.

 

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...