Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Artykuły Partnerów

18.02.2022

PIT 37 w wersji online. Przewodnik po elektronicznym rozliczaniu deklaracji podatkowych

W trakcie pandemii COVID-19 wiele osób doceniło możliwość pracy z domu, w tym pracy online (i zdalnej) oraz bezpiecznego nieodwiedzania miejsc z dużą ilością osób (w tym urzędów i poczty). Odpowiedzią na tego typu potrzeby rynku, w zakresie administracji skarbowej i rozliczania deklaracji PIT (w tym PIT 37) mogą być PITy w wersji elektronicznej. Mogą to być bardzo korzystne formy rozliczenia deklaracji podatkowej – podatnik jednak winien poznać czym charakteryzują się różne rodzaje pracy zdalnej oraz jakie wady i zalety ma każde z rozwiązań.

Twój e-PIT i jego zakres

Jednym ze sposobów rozliczenia w formie elektronicznej jest Twój e-PIT – czyli automatycznie przygotowana oraz udostępniona przez Krajową Administrację Skarbową deklaracja w formie zeznania podatkowego. Dzięki danymi gromadzonymi przez administrację skarbową (KAS) PIT w wersji elektronicznej jest już dostępny od 15 lutego 2022 roku (do końca czasu na rozliczenia PIT) w usłudze Twój e-PIT. PIT 37 w usłudze Twój e-PIT możliwy jest do rozliczenia w sposób preferencyjny, to jest ze współmałżonkiem (po spełnieniu warunków dla rozliczenia wspólnego).

Co znajdzie się w Twój e-PIT?

W zakresie przygotowanego PIT 37, w usłudze Twój e-PIT, znajdą się:

 • informacje przekazane od pracodawców / płatników;
 • numer rachunku bankowego, jeżeli z danego zeznania wynika nadpłata;
 • dane z ubiegłorocznych zeznań, takie jak: ulga na dzieci, dane organizacji pożytku publicznego (OPP), pod warunkiem wcześniejszego wskazania oraz dalszego figurowania w wykazie OPP.

Czego nie ma w Twój e-PIT?

W zakresie Twój e-PIT nie znajdą się informacje z ulg i odliczeń takich jak:

 • darowizny na cele krwiodawstwa;
 • przeciwdziałania COVID-19;
 • kultu religijnego;
 • wydatki na cele rehabilitacyjne;
 • wydatki na termomodernizację;
 • wydatki na użytkowanie internetu;
 • wpłaty na IKZE;
 • odliczenia z tytułu wydatków mieszkaniowych.

Te dane w zeznaniu podatkowym, po zalogowaniu do usługi Twój e-PIT, podatnik musi uzupełnić samodzielnie.

Pierwszeństwo deklaracji

Korzystanie z usługi Twój e-PIT nie jest obowiązkowe, pomimo tego, że deklaracja PIT 37 jest w ramach usługi tworzona bez żadnej zgody podatnika. PIT 37 podatnik może złożyć (cały czas) zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej. W sytuacji, jeżeli podatnik zdecyduje się na inną formę przygotowania PIT 37 niż Twój e-PIT, do dla urzędu skarbowego obowiązujące będzie złożone przez niego samodzielnie zeznania. W tym miejscu podatnik nie musi udostępnionego mu zeznania w usłudze odrzucać. Twój e-PIT służy zarówno do złożenia deklaracji podstawowej jak i korekt deklaracji Twój e-PIT.

Zalety i wady Twój e-PIT

Do najczęściej wskazywanych zalet Twój e-PIT, które wymieniają podatnicy, należą:

 • wygoda pracy – dzięki temu, że Twój e-PIT przewiduje automatyczne przygotowanie deklaracji przez organy podatkowe, to podatnikowi pozostaje uzupełnienie swojego PIT 37, lub w ogóle nie podejmowanie żadnych działań;
 • bezpieczeństwo pracy – usługa Twój e-PIT została wprowadzona przez publiczną administrację skarbową, dlatego należy spodziewać się odpowiednich poziomów bezpieczeństwa w przekazywaniu danych i deklaracji PIT 37;
 • szybkość i dostępność online – Twój e-PIT umożliwia przygotowanie deklaracji w sposób szybki, a następnie przesłanie jej przez internet, bez konieczności wizyty w urzędzie czy na poczcie, usługa (poza przerwani technicznymi) dostępna jest od 15 lutego do końca terminu rozliczenia, 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.

Do największych wad, jakie wskazują podatnicy zaliczyć można:

 • uproszczenia i ograniczenia – Twój e-PIT przewiduje pracę na danych zbieranych w określony sposób, od określonych podmiotów, część opcji i informacji nie jest uzupełniana automatycznie lub dostępna;
 • problemy techniczne – w terminach największych obciążeń, w szczególności na początku działania systemu oraz w ostatnich dniach rozliczania PIT 37 zdarzają się problemy techniczne oraz przeciążenia systemu, które uniemożliwiają prawidłową pracę nad PIT.

PIT online w aplikacjach

Drugim sposobem rozliczenia PIT jest tak zwany PIT online, czyli (w praktyce) możliwość przygotowania zeznań podatkowych PIT 37 w specjalnych aplikacjach, a następnie przesłania go do urzędu skarbowego przez internet. Różni usługodawcy i twórcy oprogramowania tworzą aplikacje, dzięki którym księgowi, przedsiębiorcy oraz podatnicy mogą wypełniać oraz wysyłać formularze, w tym e-deklaracje PIT 37. Zakres możliwości rozliczenia, w tym stosowanych ulg i odliczeń, zależy od dostawcy danej aplikacji (oprogramowania). Większość dobrych aplikacji do PIT online umożliwia rozliczenie PIT 37 z wykorzystaniem wszystkich dostępnych ulg i zwolnień.

Niektóre aplikacje są dostępne dla podatników w formie bezpłatnej, inne odpłatnej - w tym zakresie należy rekomendować, aby podatnik przez rozpoczęciem pracy nad PIT 37 powinien to zweryfikować. Praca w programie do e-PIT polega na wypełnianiu deklaracji podatkowej krok po kroku, poprzez wprowadzanie danych i informacji po kolei. Następnie aplikacja po wprowadzeniu danych wylicza podatek w PIT 37 w całości, a podatnik przesyła do zeznanie podatkowe do właściwego urzędu skarbowego przez internet.

 

Wady i zalety PIT online

Do największych zalet e-deklaracji czy PIT online podatnicy wskazują:

 • wygoda i prostota pracy – dzięki prowadzeniu krok po kroku, e-deklaracje uważane są za najbardziej intuicyjną i prostą formę wypełniania PIT 37, pozwalającą na efektywną pracę nawet osób zupełnie nie znających się na sprawach finansów i rachunkowości;
 • szybkość – dzięki pracy w ramach PIT online podatnicy jako zaletę wskazują, że mogą dokonywać szybkich zmian i obliczeń, oraz przesłać deklarację za pomocą internetu, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę (uwzględniając tylko ograniczenia narzucone przez ustawodawcę);
 • wsparcie i bezpieczeństwo – wielu podatników podkreśla, że dzięki rozwiązaniom pomocy (zarówno technicznej jak i merytorycznej) mają oni możliwość przygotowania prawidłowego PIT 37 – bez błędów i omyłek, a także bez konieczności wizyt w urzędach czy na poczcie (co jest szczególnie ważne w trakcie epidemii).

 

W zakresie wad rozliczenia PIT 37 w formie PIT online, pojawiają się informacje, na które podatnicy powinni zwrócić uwagę:

 • niektóre programy do PIT online mogą być odpłatne – i dlatego przed skorzystaniem z danej opcji do pracy nad PIT podatnik powinien to sprawdzić;
 • niektóre programy do PIT mogą być nieaktualne – nie wszyscy usługodawcy udostępniają programy i aplikacje aktualne (z danymi bieżącymi), dlatego, aby pracować na odpowiednim wzorze formularza PIT podatnik powinien to zweryfikować;
 • zbyt duży wybór oprogramowania na rynku – jako wadę PIT online, część podatników podaje zbyt dużą dostępność tego typu aplikacji, przez co nie potrafią się zdecydować, z której skorzystać. W tym miejscu rekomendowanym jest praca w ramach aplikacji sprawdzonych i bezpiecznych firm.

 

Źródła opracowania

 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.) zwana dalej "Ustawa o PIT";
 • Broszura informacyjna do zeznania PIT 37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2021 roku;
 • oficjalna strona Twój e-PIT.

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz