PIP zwróci uwagę na problemy z wyliczaniem wynagrodzeń

Po nowym roku do resortu rodziny i polityki społecznej zaczęły napływać sygnały od pracowników zaniepokojonych informacjami od pracodawców ws. wyliczania wynagrodzeń. Wątpliwości budzą wprowadzone w ramach tzw. Polskiego Ładu nowe zasady ustalania podstawy wymiaru i wysokości składki zdrowotnej.

Tegoroczne zmiany podatkowo-składkowe sprawiają w niektórych przypadkach spore problemy pracodawcom. Potwierdzają to sygnały od pracowników, którzy są zaniepokojeni informacjami sprowadzającymi się do tego, że nowe zasady ustalania podstawy wymiaru i wysokości składki zdrowotnej przekładają się negatywnie na płace.

Reagujemy natychmiast. Nie ma naszej zgody na próby wykorzystania przepisów na niekorzyść pracowników. Pracownik, który po wprowadzeniu Polskiego Ładu ma wątpliwości co do rozliczenia wynagrodzenia i składek przez pracodawcę, może zgłosić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowej Inspekcji Pracy. ZUS wyjaśni wątpliwości, a ewentualnymi nieuczciwymi praktykami zajmą się inspektorzy pracy – zapowiada szefowa resortu rodziny i polityki społecznej, Marlena Maląg.

Na sprawę wyliczania wynagrodzeń uwagę w swoich działaniach kontrolnych zwracać ma m.in. PIP, do której głównych zadań należy nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy. W praktyce inspektorzy mogą przeprowadzać postępowania kontrolne, a w przypadku wykrycia naruszeń – nakazywać pracodawcom określone zachowania.

Kontrole prowadzone w tym zakresie przez inspektorów obejmują sprawdzenie realizacji przez pracodawcę jednego z podstawowych obowiązków wynikających z Kodeksu pracy, jakim jest prawidłowe i terminowe wypłacanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń ze stosunku pracy. Prawidłowość wypłaty wynagrodzenia obejmuje przy tym prawidłowe naliczenie wysokości wynagrodzenia, tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami, przestrzeganie zasad dotyczących dokonywania potrąceń, właściwą formę i sposób wypłaty – wskazuje główny inspektor pracy, Katarzyna Łażewska-Hrycko.

mp

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...