Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

04.12.2020

Państwo zacznie dopłacać do składek na ubezpieczenia artystów?

Do Sejmu trafił poselski projekt ustawy o statusie artysty zawodowego. Projektodawcy z klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej proponują m.in. specjalne dopłaty państwowe do dobrowolnych składek na ubezpieczenie społeczne artystów. Status artysty zawodowego miałaby przyznawać Polska Izba Artystów. Projekt zakłada także podwyższenie opłaty reprograficznej.

„Celem wprowadzenia nowych regulacji jest zwiększenie bezpieczeństwa socjalnego artystów i twórców w Polsce, zapewnienie warunków do nieskrępowanej wolności twórczej, wspieranie budowy i zachowania dziedzictwa narodowego oraz zwiększenie innowacyjności gospodarki” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Poselski projekt zakłada utworzenie Polskiej Izby Artystów (PIA), która miałaby dysponować m.in. budżetem na poprawę bezpieczeństwa artystów w zakresie ubezpieczeń społecznych. Wsparcie byłoby dostępne tylko dla osób posiadających status artysty zawodowego, który ma być przyznawany właśnie przez PIA.

W praktyce artyści zawodowi mogliby ubiegać się o dopłatę w wysokości 50-80 proc. do dobrowolnych składek na ubezpieczenie społeczne. System obejmowałby również wsparcie poprzez zapomogi socjalne i możliwość korzystania z domów opieki dla artystów w trudnej sytuacji materialnej.

Cały system miałby być finansowany z opłaty reprograficznej i dotacji z budżetu państwa. Jednocześnie zaproponowano podniesienie wysokości tej opłaty poprzez ustalenie minimalnej i maksymalnej stawki na poziomie odpowiednio 1 proc. i 6 proc. Obecnie nie ma stawki minimalnej, a maksymalna wynosi 3 proc.

Koszty działania systemu wsparcia artystów oszacowano w sumie na ok. 400 mln zł w skali roku.

Wprowadzenie zmian przewiduje poselski – zgłoszony przez klub parlamentarny Koalicji Obywatelskiej – projekt ustawy o statusie artysty zawodowego. Projekt trafił do Sejmu 1 grudnia 2020 r.

Większość nowych przepisów miałaby wejść w życie 1 stycznia 2021 r.

Z projektem ustawy można się zapoznać tutaj.

mp

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz