Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

02.09.2016

Opublikowano nowy Krajowy Standard Rachunkowości

W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z 29 sierpnia 2016 r., poz. 63, został opublikowany Krajowy Standard Rachunkowości nr 10 Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Celem wydania KSR nr 10 jest wyjaśnienie pojawiających się wątpliwości, które dotyczą stosowania przepisów ustawy o rachunkowości w odniesieniu do ujęcia, wyceny i prezentacji umów o partnerstwie publiczno-prawnym w sprawozdaniu finansowym, zarówno partnera prywatnego, jak i partnera publicznego, oraz umów koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Dodatkowo standard może być także stosowany do aktywów i zobowiązań oraz przychodów i kosztów wynikających z innych umów, których przedmiotem jest wspólna, wieloletnia współpraca strony publicznej i strony prywatnej, polegająca na:

 • budowie nowego lub ulepszeniu istniejącego środka trwałego, w celu jego wykorzystania do świadczenia usług na rzecz osób wskazanych przez stronę publiczną,
 • przeniesieniu prawa do użytkowania istniejącego środka trwałego należącego do strony publicznej na stronę prywatną, w celu świadczenia za jego pomocą usług na rzecz osób wskazanych przez stronę publiczną.

KSR nr 10 został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z 29 sierpnia 2016 r., poz. 63. Standard wszedł w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów i ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2017 r. z możliwością jego wcześniejszego zastosowania.

Warto dodać, że w razie potrzeby doprowadzenia do porównywalności danych za rok/lata ubiegłe stosuje się KSR nr 7 Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dacie bilansu – ujęcie i prezentacja.

Na koniec przypomnijmy, że do tej pory Komitet Standardów Rachunkowości wydał w sumie dziesięć standardów. Są to:

 • KSR nr 1 Rachunek przepływów pieniężnych,
 • KSR nr 2 Podatek dochodowy,
 • KSR nr 3 Niezakończone usługi budowlane,
 • KSR nr 4 Utrata wartości aktywów,
 • KSR nr 5 Leasing, najem i dzierżawa,
 • KSR nr 6 Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe,
 • KSR nr 7 Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja,
 • KSR nr 8 Działalność deweloperska,
 • KSR nr 9 Sprawozdanie z działalności,
 • KSR nr 10 Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Z pełną wersją KSR nr 10 można zapoznać się tutaj.

Jacek Kotowski

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz