Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku

Najbliższe szkolenia podatki.biz:

REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

27.04.2017

Optymalizacja podatkowa: Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych

Oszczędności składkowe uzyskać można, wykorzystując zasady zbiegu tytułów do ubezpieczeń i związane z tym zwolnienia z oskładkowania przychodów osiąganych w związku z pozapracowniczymi formami współpracy. Zwróćmy tutaj jednak uwagę, że dotyczy to składek na ubezpieczenia społeczne. Składka na ubezpieczenie zdrowotne (obciążająca ubezpieczonego, a nie podmiot zatrudniający) opłacana jest od każdego tytuły (niezależnie np. od wykonywania w tym samym czasie kilku umów zlecenia).

Składki na ubezpieczenia społeczne opłaca się od każdego zawartego przez pracownika stosunku pracy. Jednak w przypadku istnienia w tym samym okresie innych rodzajowo tytułów do ubezpieczenia (np. umowa o pracę i umowa zlecenia) sprawa jest już dużo bardziej skomplikowana. Mówimy wówczas o zbiegu tytułów do ubezpieczeń.

Działalność gospodarcza

Zleceniobiorca prowadzący jednocześnie pozarolniczą działalność, dla której właściwa jest podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z obu tytułów, chyba że ze zlecenia osiąga wynagrodzenie co najmniej minimalne. Wtedy tylko zlecenie jest oskładkowane.

Umowa zlecenia

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę oraz wykonująca dodatkowo umowę zlecenia zawartą z innym podmiotem niż pracodawca i niewykonywaną na jego rzecz obowiązkowo podlega wszystkim ubezpieczeniom ze stosunku pracy, a ze zlecenia ubezpieczeniom emerytalno-rentowym:

  1. również obowiązkowo, jeśli podstawa wymiaru z umowy o pracę, w przeliczeniu na miesiąc, jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (u pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, z wynagrodzeniem w umowie o pracę niższym od minimalnego)
  2. dobrowolnie, jeśli podstawa wymiaru z umowy o pracę, w przeliczeniu na miesiąc, jest równa kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wyższa.

Według art. 9 ust. 2c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych osoba wykonująca umowę zlecenia, której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym miesiącu jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym również z innych tytułów. Zasady tej nie stosuje się jednak, jeżeli łączna podstawa wymiaru składek z tytułu wykonywania pracy w oparciu o umowę zlecenia lub z innych tytułów osiąga kwotę minimalnej pensji.

Jeśli dana osoba pracuje na podstawie umowy o pracę i w przeliczeniu na miesiąc nie osiąga wynagrodzenia minimalnego, ale oprócz etatu wykonuje jeszcze dwie lub więcej umów zlecenia zawartych z innym podmiotem (i niewykonywanych na rzecz własnego pracodawcy), to obowiązkowym tytułem – oprócz stosunku pracy – są także umowy cywilne, jeżeli łączna podstawa wymiaru z nich osiągnięta w danym miesiącu nie dorówna co najmniej kwocie minimalnego wynagrodzenia.

Marek Rotkiewicz

Zapraszamy Państwa do Poznania, Katowic i Warszawy na szkolenie pt. Legalna i zakazana optymalizacji opodatkowania.

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz