Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku

Najbliższe szkolenia podatki.biz:

REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

01.10.2018

Opóźniona wpłata do ZUS - jak policzyć odsetki?

Spóźniłem się dwa dni z przelewem do ZUS i mam wątpliwość, w jaki sposób powinienem prawidłowo policzyć odsetki za zwłokę. Podobno do jakiejś kwoty odsetek się nie nalicza, z drugiej strony - nie chciałbym zapłacić za mało, żeby nie pozostawić niedopłaty.

Zapłata po terminie płatności składek i powstanie zaległości w ZUS może spowodować spore komplikacje - szczególnie w zakresie możliwości skorzystania z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego przez przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. 

Dlatego warto wiedzieć, w jaki sposób naliczać odsetki w przypadku opóźnienia wpłaty.

Jakie odsetki?

Odsetki za zwłokę przy zapłacie zaległych składek na ubezpieczenia społeczne oblicza się w sposób analogiczny jak odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych. Odsetki naliczane są od następnego dnia po terminie płatności - do dnia zapłaty należności (włącznie).

Minimalna wartość odsetek

Odsetki za zwłokę nie są należne, jeżeli ich wysokość nie przekroczy kwoty określonej wprost w art. 23 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Obecnie odsetki są nienależne, jeśli ich wysokość nie przekracza 6,60 zł. Stawka procentowa odsetek za zwłokę od należności podatkowych w dniu publikacji tego artykułu wynosi 8,00% w stosunku rocznym.

W przypadku, w którym kwota odsetek od zaległości przekroczy 6,60 zł, należy doliczyć ją do wartości bieżących składek (pamiętając, że jeśli z jakiegoś powodu planowany dzień zapłaty się opóźni, odsetki należy przeliczyć na nowo).

Zaokrąglanie

Wyliczona kwota odsetek jest zaokrąglana do pełnych złotych. Oznacza to, że końcówki wyliczonych kwot, wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Uwaga!

Jeżeli wpłata po terminie nie pokryje w całości kwoty zaległości wraz z należnymi odsetkami za zwłokę, ZUS zaliczy wpłatę proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości składkowej oraz kwoty odsetek za opóźnienie w stosunku, w jakim kwota zaległości składkowej pozostaje do kwoty odsetek za opóźnienie. W takim przypadku na koncie płatnika składek nadal pozostanie niedopłata składki. Nie ma możliwości wskazania wyboru zaliczenia wpłaty - zostaje ona „rozksięgowana” w sposób przewidziany w przepisach Ordynacji Podatkowej i przepisach dotyczących systemu ubezpieczeń społecznych.

Jaką datę ZUS przyjmuje za datę zapłaty?

Za termin zapłacenia składek ZUS uważa:

  • przy zapłacie gotówką:

- dzień wpłacenia kwoty składek:

na rachunek organu w banku,

w placówce pocztowej,

w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,

w biurze usług płatniczych,

w instytucji płatniczej lub w instytucji pieniądza elektronicznego,

dzień pobrania składki przez płatnika lub inkasenta,

  • w obrocie bezgotówkowym - dzień obciążenia:

- rachunku bankowego płatnika,

- rachunku płatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo- kredytowej,

- rachunku płatniczego płatnika w instytucji płatniczej lub instytucji pieniądza elektronicznego na podstawie polecenia przelewu lub zapłaty za pomocą innego niż polecenie przelewu instrumentu płatniczego.

Redakcja podatki.biz

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz