30.11.2016: Aktualności - podatki, rachunkowość, ZUS, gospodarka

Opłaty za korzystanie ze środowiska znacznie wzrosną

Ministerstwo Środowiska opublikowało w tym tygodniu projekt zmian w rozporządzeniu ws. opłat za korzystanie ze środowiska. W efekcie przeciętne koszty składowania odpadów wzrosną w skali roku – w przeliczeniu na jednego mieszkańca – z obecnych 12,17 zł do 17,63 zł w 2020 r. Jak tłumaczą projektodawcy, podwyżki są związane z koniecznością dostosowania się do unijnych wymogów

„Obecnie obowiązujące stawki opłat za składowanie odpadów komunalnych oraz pozostałości z ich przetwarzania, nie stanowią dostatecznej bariery ograniczającej korzystanie ze środowiska, jakim jest składowanie tych odpadów, zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego. Podobnie jest w przypadku innych odpadów, w odniesieniu do których Polska jest zobowiązana uzyskiwać określone poziomy zbierania, odzysku i recyklingu (opakowania, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory)” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Jak wskazuje resort środowiska, brak odpowiednich zmian w rozporządzeniu mógłby oznaczać ryzyko utraty wsparcia w ramach części funduszy europejskich na lata 2014-2020 (o wartości ponad 1,3 mld euro). Projektodawcy tłumaczą, że stawki opłat za korzystanie ze środowiska powinny mobilizować do przetwarzania odpadów innymi sposobami niż składowanie.

W projekcie zaproponowano podniesienie stawek opłaty dla wybranych rodzajów odpadów. Podwyższone zostaną stawki za składowanie odpadów komunalnych, odpadów pochodzących z mechanicznej obróbki odpadów komunalnych, zużytych baterii i akumulatorów oraz zużytego sprzętu elektrycznego/elektronicznego, a także odpadów opakowaniowych.

Podwyżka będzie przeprowadzana stopniowo – docelowo stawka wynosić ma w 2020 r. 270 zł za megagram (tonę). Obecnie stawki te są zróżnicowana, a docelowy poziom jest zbliżony do aktualnej górnej stawki opłaty, która stanowi ograniczenie w określeniu wyższej wysokości stawki. Jak szacują projektodawcy, w efekcie wpływy z tytułu składowania odpadów komunalnych wzrosną przykładowo z 210 mln zł w 2015 r. do 478 mln zł w 2020 r.

„Oczekuje się, że rozporządzenie, ze względu na sankcyjny charakter opłat za korzystanie ze środowiska, będzie miało istotny wpływ na ochronę środowiska, w szczególności powinno przyczynić się do znaczącego wzrostu poziomu odzysku, w tym recyklingu, a także skutecznie ograniczyć ilość składowanych odpadów pochodzących z sektora komunalnego” – przewiduje Ministerstwo Środowiska.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 10 października 2016 r.) Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska.

Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2018 r.

Z projektem można się zapoznać tutaj.

mp

Hasła tematyczne: recykling, gus, opłaty środowiskowe, ministerstwo Środowiska, składowanie odpadów

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (1)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...