OECD zaleca Polsce wprowadzenie podatku katastralnego

Wprowadzenie podatku katastralnego i znaczącego ekonomicznie podatku węglowego, likwidacja obniżonych stawek VAT, cięcia zwolnień i ulg podatkowych oraz podniesienie tzw. podatków ekologicznych – to niektóre z propozycji rozwiązań podatkowych dla Polski, zawartych w przedstawionym w poniedziałek raporcie pn. „OECD Economic Survey: Poland 2014”.

„Należy zreformować system podatkowy, by wyeliminować nieprawidłowości, usprawnić administrację podatkową, poprawić ściągalność podatków i pozyskać dodatkowe wpływy stosownie do potrzeb” – twierdzi Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

Organizacja postuluje cały szereg działań, których głównym celem miałoby być zmniejszenie deficytu budżetowego Polski. Według OECD, utrzymanie deficytu w 2015 r. na założonym poziomie 3 proc. PKB będzie wymagać dodatkowego zaostrzenia polityki fiskalnej, w tym zwiększenia wpływów podatkowych oraz cięcia wydatków.

Wśród najważniejszych zaleceń dotyczących polityki fiskalnej znalazł się pakiet rozwiązań mających ograniczyć wydatki. Miałoby to zostać osiągnięte np. poprzez zwiększenie efektywności kosztowej administracji publicznej, zmniejszenie dotacji do systemu ubezpieczeń społecznych rolników, likwidację przywilejów emerytalnych, obniżkę rent rodzinnych czy też szybsze podnoszenie wieku emerytalnego kobiet.

Zalecenia dotyczą także możliwości podwyższenia wpływów budżetowych. Organizacja proponuje Polsce kilka konkretnych rozwiązań. Jednym z nich jest wprowadzenie podatków opartych o wartość rynkową nieruchomości (podatek katastralny) i opodatkowanie zysków kapitałowych z tytułu najmu nieruchomości.

W raporcie zaleca się również „cięcia zwolnień i ulg podatkowych, a w szczególności wyeliminowanie obniżonych stawek podatku VAT i likwidację ulgi na dzieci w przypadku gospodarstw domowych o wysokich dochodach”.

Postuluje się ponadto podwyższenie tzw. podatków ekologicznych. W tym miejscu OECD wytyka Polsce, że – jako jedno z niewielu państw europejskich – nie wprowadziła „wyraźnego podatku od środków transportu uzależnionego od poziomu zużycia paliwa”.

Fiskalne zalecenia OECD obejmują też m.in. „zniesienie różnicy w stawce akcyzy nakładanej na olej napędowy i olej opałowy oraz wprowadzenie ekonomicznie znaczącego podatku węglowego”.

mp

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (1)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...