Odszkodowanie za szkodę pojazdu to przychód z działalności

Odszkodowania, jeżeli mają związek z prowadzoną przez podatnika pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowią podlegający opodatkowaniu przychód z tej działalności, chyba że są wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych określonych w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednak odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania.

 

We wniosku o interpretację przedsiębiorca wskazał, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego towarów. W wyniku kolizji drogowej został uszkodzony pojazd wykorzystywany na potrzeby jego działalności gospodarczej. Pojazd ten nie jest własnością przedsiębiorcy - wykorzystuje go wyłącznie na potrzeby działalności na podstawie umowy najmu. Ponadto właściciel pojazdu upoważnił przedsiębiorcę do otrzymania odszkodowania z polisy sprawcy kolizji, celem naprawienia uszkodzeń.

Przedsiębiorca zapytał o to czy otrzymane odszkodowanie za szkodę tego pojazdu jest przychodem z działalności gospodarczej. W jego opinii - nie.

Innego zdania jest Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, który uznał, że odszkodowanie to stanowi dla przedsiębiorcy przychód z działalności gospodarczej, objęty dyspozycją art. 14 ust. 2 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

 

 

W wydanej interpretacji organ stwierdził:

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Stosownie do art. 14 ust. 2 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z działalności gospodarczej są również otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej.

Co do zasady, przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej są wszelkie przysporzenia majątkowe, uzyskane w związku z tą działalnością, o ile ustawa nie wyłącza ich z tej kategorii.

Przychodem z działalności są więc także przekazane przez ubezpieczyciela odszkodowania za szkody w składnikach majątku związanych z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, wskazane w art. 14 ust. 2 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przy czym składnikami majątku związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą są zarówno składniki majątku stanowiące środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w tej działalności, jak i wszelkie inne przedmioty, które są w funkcjonalny sposób związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, tj. wszelkie przedmioty wykorzystywane przez podatnika w prowadzonej przez niego pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wobec tego odszkodowania, jeżeli mają związek z prowadzoną przez podatnika pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowią podlegający opodatkowaniu przychód z tej działalności, chyba że są wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych określonych w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wówczas odszkodowania te korzystają ze zwolnienia od podatku.

Jak stanowi art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, z wyjątkiem:

  1. odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane zgodnie z art. 27 ust. 1 lub art. 30c,
  2. dochodu, o którym mowa w art. 24 ust. 15 i 15a.

Zatem odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania.

Otrzymane przez przedsiębiorcę odszkodowanie dotyczy składnika majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wskazany we wniosku pojazd jest bowiem wykorzystywany na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej, a więc jest w funkcjonalny sposób związany z tą działalnością. Bez znaczenia jest to, że nie stanowi on własności przedsiębiorcy, tylko jest wykorzystywany na podstawie umowy najmu. W konsekwencji odszkodowanie za szkody dotyczące tego pojazdu należy kwalifikować jako przychód z działalności gospodarczej.

Reasumując - odszkodowanie to stanowi dla przedsiębiorcy przychód z działalności gospodarczej, objęty dyspozycją art. 14 ust. 2 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

 

Interpretacja indywidualna z 30 września 2022 r., sygn. 0112-KDIL2-2.4011.617.2022.1.AA - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - pełna treść interpretacji

 

Redakcja podatki.biz

 

(Image by senivpetro on Freepik.com)

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...