Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Szkolenia rozpoczynające się w najbliższych dniach - autopromocja

16.04.2021

Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich

Niewielu podatników zdaje sobie sprawę, jak szeroki jest zakres ich odpowiedzialności podatkowej za zobowiązania, na których powstanie często nie mieli żadnego wpływu, albo ich wpływ był ograniczony lub nieświadomy. To zarówno sytuacje, w których korzystamy z efektów działalności gospodarczej naszego partnera, kupujemy czy zbywamy przedsiębiorstwo, prowadzimy transakcje z innymi przedsiębiorcami itp. To również odpowiedzialność członków zarządów, wspólników, czy przedsiębiorców, płacących należności na rachunki bankowe innych przedsiębiorców, lub prowadzących z nimi rozliczenia gotówkowe. Aby nie znaleźć się w sytuacji, w której organ podatkowy oczekuje od nas zapłaty często niebagatelnych kwot z tytułu cudzych zobowiązań podatkowych, warto być świadomym tego, w jakich okolicznościach, będą osobą trzecią, można zostać pociągniętym do odpowiedzialności podatkowej i jakie mogą być tego konsekwencje. 

To o tyle istotne, że świadomość swojej sytuacji prawnej i szybka reakcja pozwalają podjąć sprawnie działania, by w zaistniałej sytuacji uniknąć szkody lub jak najbardziej ją zminimalizować.

Zapraszamy na szkolenie on-line: Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich, którego przedmiotem jest przybliżenie Uczestnikom sposobu i trybu działania organów, w zakresie ustalenia okoliczności i możliwości pociągnięcia osoby trzeciej do odpowiedzialności podatkowej.

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

Program szkolenia:

I. Wprowadzenie

1. Organy uprawnione do prowadzenia postępowań w zakresie odpowiedzialności podatkowej

2. Podstawa prawna w zakresie odpowiedzialności podatkowej.

II. Przesłanki, istota, zakres odpowiedzialności podatkowej osób trzecich

1. Zakres odpowiedzialności osób trzecich

2. Rozstrzygnięcie w zakresie odpowiedzialności podatkowej osób trzecich

3. Egzekucja z majątku osoby trzeciej

4. Terminy przedawnienia w zakresie odpowiedzialności podatkowej osób trzecich

III. Postępowanie w zakresie odpowiedzialności osób trzecich

1. Charakterystyka procedury postępowania podatkowego

2. Forma rozstrzygnięcia w zakresie postępowania dowodowego

3. Środki odwoławcze

IV. Postępowanie dowodowe

1. Gromadzenie materiału dowodowego,

2. Katalog dostępnych dowodów

3. Inicjatywa dowodowa strony postępowania podatkowego

4. Ocena materiału dowodowego

5. Dokumentowanie czynności dowodowych

6. Wgląd do akt postępowania podatkowego

V. Sesja pytań i odpowiedzi

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »