Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

09.10.2015

Odpisy amortyzacyjne zawsze kosztem uzyskania przychodu?

Przedsiębiorcy bardzo często wykorzystują np. samochody, komputery czy inne środki trwałe również do celów niezwiązanych z prowadzoną firmą. Czy w takiej sytuacji jest możliwe zaliczenie w całości do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej oraz poza tą działalnością? Czy też kosztem będzie tylko proporcjonalna część odpisu? Zobaczmy.

Na to pytanie odpowiada interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 10 września 2015 r., nr IPTPB1/4511-337/15-4/MM.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o jej wydanie wynikało, że przedsiębiorca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. W 2011 r. do celów prowadzonej działalności kupił: agregat uprawowy, ciągnik rolniczy, siewnik zbożowy, a w 2012 r. – samochód osobowy. Wszystkie te składniki majątku zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych i są amortyzowane, a odpisy amortyzacyjne zaliczane są w koszty uzyskania przychodów. Wymienione powyżej środki trwałe zarówno służą prowadzonej przez wnioskodawcę działalności gospodarczej, jak i są wykorzystywane do celów związanych z prowadzonym gospodarstwem rolnym (agregat uprawowy, ciągnik rolniczy, siewnik zbożowy) oraz do celów osobistych (samochód osobowy).

Pytanie podatnika dotyczyło możliwości zaliczania pełnych odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów bez względu na to, że poszczególne urządzenia nie są wykorzystywane tylko w związku z prowadzoną działalnością.

Koszty uzyskania przychodów

Dyrektor Izby Skarbowej wskazał w pierwszej kolejności, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: ustawa o PIT) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Podkreślił, że przepisy prawa nie ograniczają możliwości zakupu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej składników majątku uznanych za środki trwałe, które będą wykorzystywane zarówno na potrzeby tej działalności, jak i na inne cele, niezwiązane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Zwrócił uwagę, że w przypadku źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, należy przyjąć, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów.

Odpis amortyzacyjny jako koszt podatkowy

W myśl art. 22 ust. 8 ustawy o PIT kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23. Organ podatkowy wyjaśnił, że jedną z podstawowych cech decydujących o możliwości zaliczenia składników majątkowych do kategorii środków trwałych w rozumieniu ustawy o PIT, a tym samym decydujących o możliwości zaliczania do koszów uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od ich wartości początkowej, jest fakt ich wykorzystywania na potrzeby prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Dyrektor Izby Skarbowej podkreślił, że w przypadku składników majątkowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej, spełniających kryteria do uznania ich za środki trwałe (inne niż nieruchomości), możliwe jest dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od ich pełnej wartości początkowej, niezależnie od tego, czy są wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z działalnością gospodarczą, czy też częściowo do innych celów (osobistych oraz związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego).

Odnosząc się do stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie omawianej interpretacji, organ podatkowy potwierdził, że w przypadku agregatu uprawowego, ciągnika rolniczego, siewnika zbożowego oraz samochodu osobowego zakupionych na potrzeby działalności gospodarczej, zaliczonych do środków trwałych i wykorzystywanych w tej działalności, możliwe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów pełnych odpisów amortyzacyjnych, niezależnie od tego, że wymienione środki trwałe są częściowo wykorzystywane poza tą działalnością.

Jacek Kotowski

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz