Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

18.09.2015

Odnalezione faktury. Jak poprawić PKPiR?

Odnalezione faktury to zmora wszystkich prowadzących PKPiR. Faktury te często odnoszą się do okresów bardzo już odległych. Powstające wątpliwości dotyczą zarówno podatku dochodowego, jak i podatku od towarów i usług. Sposób postępowania zależy oczywiście od tego, jakiego okresu dotyczy odnaleziona faktura.

Dla celów podatku dochodowego odnalezioną fakturę należy ująć w miesiącu, w którym powstał dokumentowany nią koszt lub przychód. Jeżeli wystąpi konieczność korekty wysokości zaliczki w podatku dochodowym, trzeba uiścić dopłatę podatku wraz z należnymi odsetkami za zwłokę.

Najczęściej jednak odnaleziona faktura będzie dotyczyła kosztów uzyskania, zmniejszając podstawę opodatkowania. W tym przypadku nie ma konieczności podejmowania dodatkowych działań, jeśli dotyczy roku bieżącego (podatek dochodowy rozliczamy w okresach rocznych) – należy uwzględnić zmienioną podstawę opodatkowania, wyliczając wysokość zaliczki za miesiąc właśnie rozliczany. Gdyby jednak okazało się, że powstała spora nadpłata w podatku dochodowym, warto pomyśleć o wystąpieniu o zwrot nadpłaty – we wniosku należy szczegółowo podać wszystkie okoliczności i dowody.

Jeśli odnaleziona faktura dotyczy okresu zamkniętego już rozliczeniem rocznym, konieczna będzie korekta tego zeznania.

Nieco inne zasady obowiązują w przypadku VAT (co ma wpływ również na prowadzenie PKPiR). Jeżeli odnaleziona faktura dokumentuje nasze prawo do zmniejszenia VAT, możemy ten podatek odliczyć w dwóch kolejnych okresach sprawozdawczych – bez konieczności dokonywania korekt VAT. Jeśli jednak okres, który minął od jej wystawienia jest dłuższy, do odliczenia VAT będzie konieczne złożenie korekty deklaracji – nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.

Dodatkowa komplikacja występuje u podatników obowiązanych do dokonywania rocznych korekt kwot podatku naliczonego, o których mowa w art. 91 ust. 1 i 2 ustawy o VAT – ci podatnicy część kwoty podatku naliczonego obniżającą kwotę podatku należnego obliczają na podstawie proporcji właściwej dla roku podatkowego, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego bez względu na termin obniżenia kwoty podatku (art. 86 ust. 13 i 14 ustawy o VAT).

Odnalezione faktury dotyczące zwiększenia podstawy opodatkowania VAT wywołują bezwzględny obowiązek złożenia korekty i zapłaty zaległego podatku wraz z odsetkami.

Warto pamiętać, że w sytuacji, w której podatnik złoży prawnie skuteczną korektę deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i zapłaci w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty zaległości podatkowe, stosuje się obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 75% stawki „zwykłych” odsetek.

Kryje się tu jednak pewien niuans – przy zaliczkach na podatek dochodowy nie ma obowiązku składania deklaracji. Wobec czego nie można złożyć jej korekty – i zamknięty katalog warunków skorzystania z obniżonych odsetek nie zostanie spełniony. W tym przypadku niestety należy zapłacić odsetki w pełnej wysokości.

Romuald Gabrysz

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz