14.01.2015: Aktualności - podatki, rachunkowość, ZUS, gospodarka

Odmowa dokonania czynności notarialnej - wyrok TK

Przepis Prawa o notariacie, który dotyczy zażalenia na decyzję notariusza o odmowie dokonania czynności notarialnej, jest zgodny z ustawą zasadniczą – orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny. Jak wskazano, taka decyzja notariusza nie musi być poddana kontroli dwóch instancji sądowych.

Wyrok z 13 stycznia 2015 r. odnosi się do skargi złożonej przez spółkę z o.o., która dotyczyła kwestii zażalenia na odmowę dokonania czynności notarialnej. Spółka złożyła zażalenie do sądu okręgowego, który jednak oddalił zażalenie, a odwołanie do sądu apelacyjnego nie było możliwe. Autorzy skargi wskazywali, że obecne regulacje Prawa o notariacie naruszają zasadę dwuinstancyjności oraz prawa do sądu.

Sędziowie Trybunału uznali jednak, że kwestionowany art. 83 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie w obszarze, w jakim nie przewiduje możliwości zaskarżenia orzeczenia sądu okręgowego wydanego na skutek zażalenia na odmowę dokonania czynności notarialnej, jest zgodny z art. 45 ust. 1 i art. 78 konstytucji i równocześnie nie jest niezgodny z art. 176 ust. 1 konstytucji.

„Odmowa dokonania żądanej przez zainteresowanego (skarżącą spółkę) czynności notarialnej dotyczy jego praw i wolności, i może być uznana jako „sprawa” w rozumieniu art. 45 ust. 1 konstytucji. Nie przesądza to jednak o konieczności powierzenia jej rozstrzygnięcia „od początku do końca” organom władzy sądowniczej. Sprawę tę rozstrzyga notariusz jako odpowiednik postępowania pierwszoinstancyjnego” – czytamy w komunikacie opublikowanym przez TK.

W uzasadnieniu decyzji Trybunał wyraźnie wskazał, że wystarczające jest to, że od decyzji notariusza przysługuje zaskarżenie umożliwiające weryfikację przez niezawisły sąd.

Wyrok Trybunału jest ostateczny, a jego sentencja zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw.

mp

Hasła tematyczne: wyrok tk, czynności notarialne

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...