Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

08.02.2019

Oddelegowanie pracownika za granicę - gdzie płacić składki?

Zgodnie z przepisami unijnymi pracownicy, którzy przemieszczają się na obszarze Unii Europejskiej, podlegają zabezpieczeniu społecznemu wyłącznie w jednym państwie. O tym, gdzie trzeba odprowadzać za nich składki, decyduje miejsce pracy. Od tej zasady jest wyjątek, który dotyczy pracowników delegowanych.

Pracownicy delegowani to tacy, którzy tymczasowo pracują w innym państwie członkowskim UE. Mimo że wykonują pracę za granicą, nadal są objęci ubezpieczeniami w państwie, z którego są czasowo delegowani.

Niezbędne warunki

Aby delegowanie z Polski było możliwe, zarówno pracodawca, jak i pracownik muszą spełnić określone warunki. Pracodawca musi normalnie prowadzić swoją działalność w państwie delegującym – czyli w Polsce. Przy ocenie, czy spełnia ten warunek ZUS weźmie pod uwagę między innymi:

  • gdzie jest siedziba i administracja pracodawcy,

  • gdzie rekrutuje pracowników,

  • ile personelu zatrudnia w Polsce i za granicą,

  • ile umów realizuje w Polsce i za granicą,

  • jakie obroty osiąga w państwie delegującym i zatrudnienia.

Pracownik musi bezpośrednio przed delegowaniem podlegać w Polsce ubezpieczeniom społecznym przez co najmniej miesiąc. Poza tym musi wykonywać pracę w imieniu pracodawcy, czyli przez cały okres delegowania musi by bezpośredni związek między pracodawcą i pracownikiem. Bardzo istotne jest również to, że nie można wysłać do pracy pracownika delegowanego, aby zastąpić inną delegowaną osobę.

Okres delegowania

Okres delegowania nie powinien przekroczyć 24 miesięcy. Okres ten można wydłużyć tylko wtedy, gdy zgodzą się na to państwo zatrudnienia i państwo delegujące. Aby uzyskać taką zgodę, trzeba złożyć do OddziałuZUS w Kielcach (Wydział Ubezpieczeń i Składek 1, ul. Piotrkowska 27, 25-501 Kielce) prośbę o zawarcie porozumienia wyjątkowego z instytucją zagraniczną. Do ZUS może wystąpić zarówno pracodawca, jak i pracownik.

Jeśli z prośbą o zawarcie porozumienia występuje pracodawca, to pracownik musi złożyć oświadczenie, że chce pozostać w polskim systemie ubezpieczeń społecznych w czasie pracy za granicą.

Konieczne zaświadczenie A1

Jeśli spełnione są warunki do delegowania, ZUS wydaje zaświadczenie A1. Zaświadczenie to potwierdza, że w czasie pracy za granicą pracownik jest nadal ubezpieczony w Polsce. Pracodawca powinien wystąpić do ZUS o to zaświadczenie, zanim deleguje pracownika.

Wniosek może uzyskać w placówce ZUS albo pobrać ze strony www. zus.pl. Może też skorzystać z pomocy doradcy ZUS przy wypełnieniu wniosku i przygotowaniu niezbędnych dokumentów.

Opracowano na podstawie materiałów informacyjnych ZUS

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz