Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

23.11.2018

Od 25 listopada 2018 r. nowe zwolnienie z podatku od spadków i darowizn

25 listopada 2018 r. wchodzi w życie ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Ustawa wprowadza wiele zmian w obowiązujących przepisach, w tym między innymi w ustawie o podatku od spadków i darowizn. Pojawia się tam nowe zwolnienie, dotyczące nabycia własności przedsiębiorstwa osoby fizycznej lub udziału w nim w drodze dziedziczenia lub zapisu windykacyjnego. Zwolnienie to umożliwi dziedziczenie bez podatku przedsiębiorstwa osoby fizycznej spoza kręgu najbliższych osób (do tej pory ze zwolnienia mogły korzystać wyłącznie osoby wskazane w specjalnej grupie najbliższych krewnych i spowinowaconych)

Zwolnienie od podatku będzie przysługiwało, jeżeli nabywca :

  • zgłosi nabycie własności przedsiębiorstwa lub udziału w nim właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6. miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu, które stwierdza nabycie spadku, zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia lub wydania europejskiego poświadczenia spadkowego oraz

  • będzie prowadzić to przedsiębiorstwo przez okres co najmniej 2 lat od dnia jego nabycia.

Otrzymanie przedsiębiorstwa w spadku będzie zgłaszało się na formularzu zgłoszenia o nabyciu własności przedsiębiorstwa SD-ZP (lub z załącznikiem SD-ZP/A).

Uwaga!

Dla osób najbliższych w dalszym ciągu obowiązuje zwolnienie, dla stosowania którego nie jest konieczne spełnienie warunku prowadzenia firmy przez dwa lata - po zgłoszeniu nabycia na formularzu SD-Z2.

Więcej niż jeden właściciel przedsiębiorstwa

Jeżeli przedsiębiorstwo nabędzie więcej niż jedna osoba, zwolnienie będzie przysługiwało tym nabywcom, którzy będą je prowadzić przez co najmniej 2 lata od dnia jego nabycia. Dwuletni okres prowadzenia przedsiębiorstwa uważa się za zachowany także w przypadku, gdy przedsiębiorstwo zostało w całości wniesione jako wkład do spółki, a objęte w zamian udziały lub akcje nie zostaną zbyte przed upływem 2 lat od dnia nabycia własności przedsiębiorstwa lub udziału w nim.

Długi i ciężary związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, obciążające to przedsiębiorstwo, nie będą mogły zostać odliczone od wartości pozostałych rzeczy lub praw majątkowych, które stanowią przedmiot spadku.

Istotna data otwarcia spadku

Dla możliwości zastosowania zwolnienia istotna będzie data otwarcia spadku, która tożsama jest z datą śmierci spadkodawcy. Zwolnienie dotyczy bowiem nabyć od 25 listopada 2018 r., czyli przypadków, gdy śmierć przedsiębiorcy nastąpiła tego dnia lub później.

Redakcja podatki.biz 

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz