Ochrona indywidualnej interpretacji podatkowej - zakres i wyłączenia

W poprzednim artykule z cyklu ABC podatków i rachunkowości wskazaliśmy, do kogo w poszczególnych przypadkach i na jakich zasadach należy zwracać się o wydanie podatkowej interpretacji indywidualnej, wskazując jednocześnie na zalety takiego wystąpienia. Jednak interpretacja nie chroni podatnika bezwzględnie - i warto o tym pamiętać.

 


Czytaj również:

Jak i do kogo złożyć wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w zależności od przedmiotu zapytania


 

Kiedy i przed czym interpretacja podatkowa chroni, kiedy i przed czym nie chroni

Jedną z podstawowych funkcji indywidualnej interpretacji jest ochrona podatnika, który zastosował się do jej treści i zastosował prawo podatkowe zgodnie z zawartymi w niej wyjaśnieniami. 

Przejawem tej reguły jest treść art. 14k Ordynacji podatkowej, który podaje, że zastosowanie się do interpretacji indywidualnej przed jej zmianą, stwierdzeniem jej wygaśnięcia lub przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną nie może szkodzić wnioskodawcy, jak również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej.

Pamiętajmy bowiem, że interpretacja podatkowa nie jest źródłem obowiązującego prawa podatkowego. Oznacza to, że organ podatkowy wydający wiążącą decyzję (np. ustalającą wysokość podatku) nie musi uwzględniać w jej treści stanowiska wynikającego z indywidualnej interpretacji.

Pomimo tego podatnik, który zastosował się do ważnej i prawnie skutecznej interpretacji nie może ponosić negatywnych skutków, co przejawia się przykładowo w braku odpowiedzialności z Kodeksu karnego skarbowego (np. za uszczuplenie należności publicznoprawnej).

Dodatkowo zastosowanie się do interpretacji indywidualnej daje prawo do zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku.

 

 

W myśl bowiem art. 14m Ordynacji podatkowej zastosowanie się do interpretacji, która następnie została zmieniona, której wygaśnięcie stwierdzono lub która nie została uwzględniona w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, powoduje zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku w zakresie wynikającym ze zdarzenia będącego przedmiotem interpretacji, jeżeli:

1) zobowiązanie nie zostało prawidłowo wykonane w wyniku zastosowania się do interpretacji, która uległa zmianie, lub interpretacji nieuwzględnionej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej oraz

2) skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny będący przedmiotem interpretacji, miały miejsce po opublikowaniu interpretacji ogólnej albo po doręczeniu interpretacji indywidualnej.

W wyroku WSA w Warszawie z dnia 18.04.2018r., III SA/Wa 2329/17 czytamy, że użyty w przepisie zwrot "nie może szkodzić" należy rozumieć w ten sposób, że w stosunku do podmiotu, który zastosował się do indywidualnej interpretacji przed jej zmianą, w określonych w dalszych przepisach, sytuacjach następuje wyłączenie odpowiedzialności karnej, naliczania odsetek, a nawet zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku w zakresie wynikającym ze zdarzenia będącego przedmiotem interpretacji.

Skoro indywidualna interpretacja prawa stanowi przyczynę sprawczą podjęcia przez podatnika określonych działań (faktycznych lub prawnych) wpływających na wysokość należności podatkowej, to ochrona podatnika wynikająca z tych działań powinna być pełna, a nie wybiórcza czy cząstkowa.

Funkcja ochronna interpretacji nie znajduje zastosowania w każdym przypadku. Warto bowiem zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 14b §  4 Ordynacji podatkowej wnioskujący o wydanie interpretacji indywidualnej składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego.

W razie złożenia fałszywego oświadczenia wydana interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych i jednocześnie nie zapewnia ochrony podatnikowi.

 

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

 


Czytaj również:

Jak i do kogo złożyć wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w zależności od przedmiotu zapytania


 

Hasła tematyczne: indywidualne interpretacje podatkowe

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...